Entreprenör
Tecab Ytskyddsprodukter AB
 
Projektbeskrivning
Nytt slitskikt på golv.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-HPC4
SikaTop-71
Sikagard-720 EpoCem
 
Mängd
900 m²