Entreprenör
Simtuna Bygg & Betongteknik AB
 
Föreskrivare
Carl Bro Barab , Christer Mohlin
 
Projektbeskrivning
Totalrenovering av betong. SikaQuick-506 FG sprutades.
 
Produkter
Sika MonoTop-610
SikaQuick-506 FG
Sika MonoTop-623
Sikagard ElastoColor WS
Sika Gjutbruk-8