Entreprenör
Eskilstuna Byggfog
 
Projektbeskrivning
Ett parkeringshus med förspända betongelement flyttades 500 m. Vid 
återuppförandet fogades de 12 cm breda och 1 cm djupa golvfogarna med Sikaflex PRO-3WF för att överbrygga nivåskillnaderna.
 
Produkter
Sikaflex PRO-3WF
SikaPrimer-3
 
Mängd
Sikaflex PRO-3WF, 4 100 kg
SikaPrimer-3, 50 liter