Entreprenör
Tecab Ytskyddsprodukter AB
 
Föreskrivare
Crister Molin
 
Projektbeskrivning
Betongyta med dåligt täckskikt samt skador i överytan.
 
Produkter
Sikafloor-HPC4
Sikafloor-156
 
Mängd
Sikafloor-156, 480 kg
Sikafloor-HPC4, 20 000 kg