Entreprenör
Betonggruppen i Skåne AB
 
Föreskrivare
KLF Kristianstad Lagerhusförening AB
 
Projektbeskrivning
Sädessilo.
 
Produkter
Sika MonoTop-610 (lagning)
Sika MonoTop-625 (spackling)
Sika MonoTop-650 (lagning)
Sikagard-550 W Elastic
 
Mängd
16 000 m²