Projektbeskrivning

Stadsmotorvägen Norra länken, som är en del av ”Trafiksatsning Stockholm”, kommer - fullt utbyggd - att sträcka sig från Essingeleden vid Karlberg i nordväst till Värtahamnen i nordost, sett från Stockholms centrum.

Sträckan mellan Karlberg och Norrtull invigdes 1991, då genomfarts-trafiken upphörde på Norra Stationsgatan i Vasastan. Resterande del på 4 kilometer fram till Värtahamnen är under utbyggnad, ett arbete som påbörjades 2007.

Vintern 2014-2015 planeras delen Norrtull-Frescati-Värtan att öppnas
för trafik, och binder därmed samman trafiklederna norr om Stockholm.
Då det dagligen kommer att passera tusentals fordon genom tunneln,
så ställs det höga krav på ventilationen i tunneln. Detta löser man
genom att ha 140 st fläktar och 2 st stora skorstenar som ska transportera ut alla avgaser.

Vägen är en del av E20 och kommer till största delen att gå i tunnlar.
Den totala kostnaden för bygget beräknas uppgå till 11,6 miljarder kronor
i 2007 års penningvärde.

Projektkrav

Det ställdes hårda krav på membranet i dessa två enorma skorstenar som ska transportera bort avgaserna ifrån tunneln. Dels var materialet tvunget att ha en hög kemikalieresistens (med tanke på den hårda miljö som membranet ska komma att utsättas för), dels är även en lång livslängd ytterst väsentligt - då det inte kommer att bli en lätt uppgift att renovera dessa skorstenar i framtiden.

Dessutom så var mekanisk infästning inte ett alternativ med tanke på det konstant höga luftflödet i skorstenen, då detta skulle utgöra en onödig påfrestning på membranet. Därför var det ett önskemål från beställarens sida att membranet skulle appliceras med lim eller liknande.

Sikas konstruktionslösningar

Denna projektering resulterade i att Sika Sverige AB, via sin entreprenör TakTech i Skellefteå AB, levererade Sarnafil TG 76-15 Felt till projektet. Membranet applicerades mot den invändiga träkonstruktionen med limmet Sarnacol® 2142S.

Skorstenen byggdes i sektioner om 2 m på fabriken i Byggsilijum, varefter dessa fraktades till Stockholm för montering. Därefter fick tätskiktsmontörerna arbeta från en krankorg för att varmluftssvetsa överlappet mellan sektionerna och färdigställa skorstenen.

Sarnafil TG 76–15 Felt har en dokumenterad livslängd på minst 40 år och är så pass kemikalieresistent att det uppfyllde de krav som fanns på membranet som ska användas i den kraftigt ansatta miljö som den kommande hårt trafikerade vägtunneln Norra Länken utgör.

Sika Produkter

  • Sikaplan 76-15 Felt
  • Sarnacol 2142S
Projektdeltagare  
Ägare Stockholm Stad
Entreprenörer
Skanska Sverige
  Bilfinger Berger
  Veidekke Anläggning Öst AB
  Hochtief Construction Ag
  Oden Anläggningsentreprenad AB
  Peab Sverige
Takentreprenör Techtak i Skellefteå AB