Projektbeskrivning

Trafikförvaltningen har under 2016 färdigställt en ny tunnelbanedepå (ett garage för tunnelbanetåg) i norsborg, söder om Stockholm. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen och ca 6 500 m² Sika/Sarnafil-tak har applicerats. Depån är slutstation på den röda linjen och här kommer tågen in för att tvättas, städas, repareras och förvaras.

Projektkrav

Beställaren, SL – Storstockholms Lokaltrafik, efterfrågade hållbara taksystem som har lång livslängd och klarar miljökraven i Byggvarubedömningen. Valet föll på Sarnafil TS 77-15 ER (som redan ligger på flertalet SL-depåer) och Sarnafil TG 66-15 där det efterfrågades Sedumtak.

Sikas konstruktionslösningar

Denna projektering resulterade i att Sika Sverige AB, via sin entreprenör TakXperten i Stockholm AB, levererade totalt 6 500 m2 Sarnafil® TS 77-15 ER och Sarnafil TG 66-15 till projektet.

Sika Produkter

  • Sarnafil® TS 77-15 ER har en enastående motståndskraft mot väderpåverkan, inklusive permanent UV-strålning och har en utmärkt flexibilitet i låga temperaturer.
  • Sarnafil® TG 66-15 är en miljötakduk av flexibla polyolefiner (FPO), tillverkad av rena nya råvaror för garanterad hög och jämn kvalitet. Perfekt till Sedumtak.
Projektdeltagare  
Ägare Stockholm Stad
Entreprenör
NCC
Takentreprenör TakXperten Stockholm AB