Projektbeskrivning

Restaurering av befintligt bitumentak på garage byggt 1973.

Projektkrav

Enkel restaurering av befintligt bitumentak utan att ta bort gammal takpapp. Inget krav på ytterligare reparation eller uppgradering. Ingen tilläggsisolering. Funktionalitetskrav är ett estetiskt tilltalande tak med garanterad täthet och enkelt att hålla rent.

Sika Lösningar

Taket sopades och rengjordes med högtryckstvätt. Därefter kapades Sika Reemat Premium i lagom längder. Sikalastic-618 mörkgrön applicerades med roller och Sika Reemat Preemium lades i detta första lager och “rollades” ner. Efter 24 timmar applicerades det andra lagret av Sikalastic-618 i ljusgrå färg med roller.

Sika Produkter / Utförande

  • Sikalastic-618 mörkgrön som baslager
  • Sika Reemat Premium glasfiberarmering som läggs i baslagret
  • Sikalastic-618 ljusgrå som topplager målas på ca 24 timmar efter baslagret
  • Åtgång ca 1 liter/m² och lager
Projektdeltagare
 
Ägare P-O Olsson
Entreprenör Sika Roofing