Projektbeskrivning

Skaraborgs Sjukhus i Skövde är den största enheten inom Skaraborgs Sjukhus. Där finns en lång rad välutbyggda specialiteter. Många unika kompetenser och metoder har utvecklats där och forskning pågår inom de flesta specialiteter.

Ombyggnaden av sjukhuset har pågått en tid, och sjukhusstyrelsen har nu gett klartecken till nästa fas, som innebär att 14 vårdavdelningar byggs om. Dessutom blir det nya byggnader i sjukhusområdets sydöstra hörn. Där ska barn- och kvinnosjukvården få nya lokaler och det blir en samordning av allt som handlar om barn och ungdomar, från vård av för tidigt födda via förlossning till sjukvård för barn och unga.

Den här etappen av ombyggnaden kommer att pågå i olika steg fram till 2019. Den nya förlossningsavdelningen beräknas vara färdig i juli 2015.

Totalpriset för alla ombyggnader som är planerade på Skaraborgs sjukhus i Skövde är 160 miljoner.

Projektkrav

När Kärnsjukhuset byggdes i början på 1970-talet var både kraven och byggtekniken annorlunda. I dag, 40 år senare, har sjukhuset bytt namn till Skaraborgs sjukhus Skövde och ska sakta men säkert byta utseende och moderniseras.

Nu handlar det om att bygga för en flexibel verksamhet, samt inte minst rensa bort miljöfarliga ämnen som PCB, som finns i mjukfogarna och som klassades som miljögift bara några år efter att bygget stod klart.

Sikas konstruktionslösningar

Sarnafil TS 77-15ER.

Sika var i ett tidigt skede med i projekteringen på detta projekt. Då renovering genomgående handlade om att använda miljövänliga material så var det självklara valet att använda Sikas membran Sarnafil TS 77-15ER då den inte innehåller några miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen.

Sika produkter

  • Sarnafil TS 77-15 ER
Projektdeltagare  
Ägare Skaraborgs Sjukhus
Entreprenör
Skanska Region Väst
  Västfastigheter
  Bravida Sverige
Takentreprenör Ström & Andersson AB
Arkitekt och designer
Arkitekturum
  WSP Byggprojektering