Projektbeskrivning

Stockholm Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Stockholm Citybanan är klar 2017 kommer spårkapaciteten i Stockholm att fördubblas.

Förseningar och trängsel i tågtrafiken är ett resultat av det faktum att det inte finns tillräckligt med spår i Stockholm. För närvarande drivs all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, långväga tjänster och godståg - på endast två spår.
Stockholm Citybanan byggs av Trafikverket i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Stockholms lokaltrafik, SL. Den totala kostnaden beräknas till 16,8 miljarder kronor (2007-01 års priser).

Stockholm Citybanan består av 8 olika entreprenader med olika entreprenörer; Bilfinger Berger, Strabag, NCC, Züblin/Pihl, Züblin och Pihl. NCC:s entreprenad, Norrströmstunnel, sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan, dvs. under och förbi Stockholms T-Central. En ny station, Station City, kommer att byggas under den befintliga T-Centralen.

Projektkrav

Sika levererar membran, tätskikt, för de offentliga miljöerna i Station City (entreprenad Norrströmstunnel). NCC Sverige AB är entreprenör med Renesco a.s. som underentreprenör och installatör av membransystemet.

Kraven på tätskikt och konstruktion är enligt BV Tunnel. Konstruktionen (inre tunnel) består av membran bakom nätarmerad sprutbetong (90 mm) förankrad med bergbult.

Sikas membran, Sikaplan® WT 2260-15HL (PEDLLD), uppfyllde alla krav
avseende hållbarhet, livslängd, brand och mekanisk resistens.

Sikas konstruktionslösningar

Sika var, i samarbete med Renesco a.s. involverade i projektet i ett tidigt skede för diskussioner kring membrankonstruktionen. Baserat på Renesco a.s.
installationserfarenheter och diskussion med NCC och Trafikverket genomfördes den första installationen i början av 2012.
Den totala volymen av Sikaplan WT 2260-15HL är 12.000 m² och kommer att vara färdiginstalleras under 2013.

Sika Produkter

  • Sikaplan WT 2260-15HL
  • SikaSwell S-2
  • Sika Waterbar WT AF
  • Sigunit
  • Sika MonoTop-910N
  • SIkaQuick-506 FG
  • Flexodrain system
  • SikaBond-520
Projektdeltagare  
Ägare Trafikverket
Entreprenör
NCC Sverige AB
(Norströmstunneln AB)
Underentreprenör Renesco a.s.