Entreprenör
Skanska
 
Projektbeskrivning
Järnvägstunnel Örnsköldsvik-Veckefjärden.
 
Produkter
Sikament-56