Projektbeskrivning

Stockholm Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel som löper mellan Tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Stockholm Citybanan är klar 2017 kommer spårkapaciteten i Stockholm att fördubblas.

Förseningar och trängsel i tågtrafiken är ett resultat av det faktum att det inte finns tillräckligt med spår genom Stockholm city. För närvarande drivs all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, långväga tjänster och godståg - på endast två spår. Stockholm Citybanan byggs av Trafikverket i nära samarbete med Stockholm stad, Stockholms läns landsting och Stockholms lokaltrafik, SL. Den totala kostnaden beräknas till 16,8 miljarder kronor (2007-01 års priser).

Stockholm Citybanan består av 8 olika avtal med olika entreprenörer - Peab, Bilfinger Berger (2 entreprenader), Strabag, NCC, Züblin / Pihl, Züblin och Pihl. Züblins entreprenad, Södermalmstunneln, sträcker sig från Söder Mälarstrand till Högbergsgatan på Södermalm. Tunneln är ca 570 m lång och går genom berg förutom en kortare del under Maria Magdalena kyrka som går genom betongtunnel.

Projektkrav

Sika levererar produkter för vattentätning i innervalvens betongkonstruktion (tre olika sektioner), till Züblins entreprenad, Södermalmstunneln.

De tre sektionerna är betongtunneln under Maria Magdalena kyrka och två sektioner för förstärkning av berget.

Kraven på betongkonstruktionen och vattentätning är enligt Bro 2004.

Sikas konstruktionslösningar

Sika har haft fortlöpande tekniska diskussioner med Züblin och Trafikverket om vattentätning av de olika betonginnervalven. Konstruktionslösningarna av vattentätningen är olika beroende på krav och konstruktion i de olika innervalven. För att säkerställa en vattentät betongkonstruktion har olika typer av vattentätningssystem bestående av fogband och injekteringsslangar installerats.

Sika har levererat olika typer av Elastomer-fogband och injekteringsslangar. För att säkerställa ett vattentätt system har ett flertal fogbandsdetaljer förtillverkats på fabrik enligt ritningar innan leverans till projektet.

Sika Produkter

 • Sika Tricosal F 200 Elastomer
 • Sika Tricosal F 300 Elastomer
 • Sika Tricosal AM 350 Elastomer
 • Sika Tricosal A 350 Elastomer
 • Sika Tricosal FMS 500 Elastomer
 • Vulkaniseringsutrustning med tillbehör
 • SikaFuko VT-1, VT-2 och Eco-1
 • SikaFuko Swell-1
 • Sika Injection-201 CE
 • Sikagard-705L
 • Antisol-E
Projektdeltagare  
Beställare Trafikverket
Entreprenör
Züblin Scandinavia AB