PROJEKTBESKRIVNING

Den 8,7 km långa Hallandsåstunneln är en viktig del av Västkustbanan i Sverige. På grund av skiftande geologi och högt grundvattentryck är byggandet av tunneln komplicerat. Tunneln är planerad att öppna för trafik under 2015.

Den nuvarande järnvägslinjen över Hallandsås är ett enkelspår som färdigställdes år 1885.
När Sveriges regering i slutet av 1980-talet beslöt att rusta upp och förnya den svenska järnvägen utreddes också förslag om en tunnel för att lösa problemen med den låga trafikkapaciteten på sträckan över Hallandsåsen. 1991 beslöt regeringen om en 8,7 km lång tunnel mellan Båstad och Förslöv.
En tunnel genom Hallandsås kommer att öka tågkapaciteten från nuvarande 4 tåg per timme till 24, och tågens godsvikts- kapacitet kommer att dubbleras.

PROJEKTKRAV OCH SIKAS KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

Tunneln är dimensionerad för en teknisk livslängd på 120 år, vilket ställer höga krav på tunnelkonstruktionen.
Sika har kontinuerligt varit involverade i tekniska diskussioner om bl a vattentätning, injektering, sprutbetong och betong.

Vattentätning - membran
Eftersom åsen har en hög grundvattennivå med bitvis stora mängder vatten utförs vattentätningen av konstruktionen med membran med bibehållet vattentryck. Detta innebär att konstruktionen inte har någon inverkan på grundvattennivån utöver det miljödomen tillåter.

Membransystemet (FPO, Flexibel Polyolefin) är installerat på en inre betonglining eller sprutbetong med en ytjämnhet på 10:1 för att ge erforderlig support. Membransystemet består av geotextil infäst med diskar vilka membranet svetsas på och sedan indelas i ”compartments” för att begränsa eventuellt inläckage. Storleken på ett ”compartment” (i kvadratmeter) beror på typ av konstruktion och avdelas med fogband med integrerade injekteringsslangar. Membransystem har installerats där i tvärtunnlar och där traditionell borr- och sprängteknik används och vatteninläckaget överskrider kraven i miljödomen.

Vattentätning - anslutning mellan segment och membran i tvärtunnlarna
Anslutningen mellan membran och segment har alltid varit en utmaning med metallflänskonstruktion för att lyckas skapa en vattentät anslutning. Efter utredning av rapporter, fälttester och referenser användes Sikas flexibla tätningssystem för att erhålla ett vattentätt system för tvärtunnlarna.

I tvärtunnlarna limmades tätningsbandet (FPO, Flexibel  Polyolefin) med epoxilim direkt på baksidan av betongsegmenten. Därefter svetsades membranet till tätningsbandet för att skapa ett vattentätt system. Tätningsbandet har också använts för att skapa ”compartments” på den våta sidan av tvärtunnlarna. Systemet har kompletterats med svällande vattentätningsprofiler och injekteringsslangar för att säkra ett vattentätt system.

 

Sika PRODUKTER

 

Vattentätning

 • Sikaplan WT 2200-32HL2
 • Sikaplan WT Protection sheet-25HE
 • Sikaplan Felt PP 1000-J B2
 • Sikaplan W Tundrain Type A
 • Alla typer av membrantillbehör
 • Sika Waterbar WT AF-600/34 MP
 • Sikaplan WT Tape 200
 • Sikadur-31 CF Normal
 • SikaSwell produkter
 • X-Plug (mekanisk plugg)

Cement- och keminjektering

 • Sika Injektering 30 (injekteringscement)
 • Sika iFlow-1 (dispergerande blandning)
 • Sika iAcc-1 (accelerator)
 • Sika-SP40
 • Sika Intraplast-A
 • SikaFuko VT-1, VT-2 och Eco-1
 • Sikadur-52
 • Sika Injection-201 CE
 • Sika Injection-306
 • Alla typer av injektionstillbehör

Sprutbetong

 • Sigunit-T&M

Betongsegment

 • Sikament 20 HE Åstorp
 • Sikament EVO 26
 • SikaAer-S

Bruker och övriga produkter

 • Sika FastFix-4
 • SikaQuick-506 FG
 • SikaMonoTop-910
 • Antisol-E
 • Sika-2
 • Sika AnchorFix-1
 • SikaTop-71
PROJEKTDELTAGARE
 
Beställare Trafikverket
Tunnelentreprenör
Skanska-Vinci HB
entreprenör membran/vattentätning
Renesco a.s.