Kund
Kvarnbäckens Betongfabrik
 
Föreskrivare
 
 
Projektbeskrivning
Vattentätning av pumpbrunn. Kunden har redan vid tillverkningen i fabriken av väggelementen kunnat förapplicera SikaProof A membranet i formen. Bottenplattan för brunnen är också försedd med SikaProof A membranet. Alla anslutningsfogar i elementen har tätats med tätningsbandet Sikadur-Combiflex SG Systemet. Rörgenomföring har tätats med SikaSwell S-2 svällande fogmassa.
 
Produkter
  • SikaProof A-08
  • SikaProof Tape-150-A
  • SikaProof Ex-Tape-150
  • Sikadur-Combiflex SG-20 P 200
  • Sikadur-31 DW
  • SikaSwell S-2
 
Mängd