Entreprenör
Peab Grundläggning AB
 
Föreskrivare
Centerlöf & Holmberg
 
Projektbeskrivning
Torrdocka som ändrats till hamnbassäng för småbåtar. Längs båda sidor 300 m kulvertar för husens servisledningar. 100 elementfogar tätades på kulvertarnas insida med 6 m vattentryck i fuktig miljö.
 
Produkter
Sikadur-Combiflex
Sikadur-31
 
Mängd
400 m