Entreprenör
Besab
 
Föreskrivare
Karlskrona kommun
 
Projektbeskrivning
In- & utvändig blästring. Efter tätning sprutades bassängens insida med SikaTopSeal-107. Utvändig upplagning med Sika MonoTop-650 samt målning med Sikagard ElastoColor WS.
 
Produkter
SikaTopSeal-107
Sikagard ElastoColor WS
Sika MonoTop-612
Sika MonoTop-650