På bilden ser du alla områden där vi har lösningar för ditt renoveringsprojekt

Renovering är oftast ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt jämfört med nybyggnation. Det ger också möjlighet att ändra användningsområde för fastigheten. Samarbetet mellan arkitekter, entreprenörer och fastighetsägare är nyckeln till framgångsrika renoveringsprojekt.

Renovering

Återskapa värde, långsiktig hållbarhet och ändrad användning är alla anledningar till att se över fastigheter som inte längre fyller sitt syfte, är olönsamma eller har höga driftkostnader.

Kostnad

Genom att utnyttja befintlig konstruktion
och bygga vidare på den kan man minska kostnaderna och även undvika de höga
kostnaderna för att riva och avfallshantering.

Miljö

Miljöaspekten är något som allt fler fokuserar på idag. Renovering av fastigheter minskar avfallsmängden och energiförbrukningen
jämfört med nybyggnation. 

Ändrad användning

Genom att anpassa den befintliga strukturen kan vi omvandla kontorsbyggnader till bostäder, ett nedslitet varuhus till ett levande köpcentrum eller gamla fabrikslokaler till kreativa kontor.