Sika Sverige

  • Sika älskar båtar

    Sika älskar båtar

    Sika har länge varit synonymt med produktion och underhåll av plast- och träbåtar.

    Vare sig du ska nåta ditt teakdäck, fästa något som som sitter löst eller täta
    en läcka så finns en lösning här.