Sika MonoTop®-352 N

R3 Konstruktivt lättviktsreparationsbruk

Sika MonoTop®-352 N är ett 1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt lättviktsreparationsbruk med låg krympning. Produkten uppfyller kraven enligt klass
R3 i EN 1504-3.

  • Utmärkt arbetbarhet
  • Lämpligt för hand- och maskinapplicering
  • Kan appliceras upp till 75 mm tjocklek per lager
  • Klass R3 i EN 1504-3
  • Låg densitet och ändå lämplig för konstruktiv reparation
  • Sulfatresistent
  • Mycket liten krympningsbenägenhet
  • Kräver ingen vidhäftningsprimer även när det appliceras manuellt
  • Låg kloridpermeabilitet
  • Brandklassning A1