Sikas marina tätnings- och limningsprodukter är av högsta kvalité och blir ständigt utvecklade för att passa nya material, flera miljöer och nya användningsområden. För att få ut det bästa och mesta möjliga av våra produkter så bör du lägga energi på att förbehandla underlaget.

Slutresultatet hänger på hur väl förarbetet är gjort, är ett mantra som gäller de flesta projekt och är minst lika sant när det gäller applikationer i marin miljö. Det spelar ingen roll hur bra lim du har om du limmar på en smutsig yta.

Fyra måsten vid förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från olja, fett, damm och lösa partiklar.

Beroende på typ av nedsmutsning ska lämpligt rengöringsmedel användas.

För substrat som är benägna att oxidera och/eller har ett svagt ytskikt kan det vara nödvändigt att slipa ner ytan till friskt material.

Efter förbehandling bör limning/fogning ske snarast för att undvika nedsmutsning av de förbehandlade ytorna.

primer förbehandling båtrenovering täta lucka

Beskrivning för hur produkterna ska användas hittar du under respektive produkt. Här kommer några allmänna tips som hjälper dig på vägen.

 

  • Rengör ytorna ordentligt och skölj med rent vatten.

 

  • Täck ytor som inte ska behandlas.

 

  • Tänk på öppentider.

 

  • Bearbeta inte för stora ytor åt gången.
  • Prova först på en liten del av ytan för att försäkra dig om att slutresultatet blir bra.

 

  • Applicera med rätt verktyg. Pensel, svamp eller roller ger olika resultat.

 

  • Tänk på torktider.

 

  • Var uppmärksam på om upprepad behandling behövs.

Om en yta är helt ren rinner allt vatten av.
Om det bildas vattenpärlor på ytan behöver du rengöra noggrannare.

 

Sikas experter på marinlösningar

Thomas Wallin

Teknisk säljare - Mellan Sverige, Värmland & Bohuslän

Marcus Sandström

Teknisk säljare - Ostkusten & Skåne

Peter Nygren

Teknisk säljare - Syd- och Väst Sverige