Mjukfog, fogmassor och tätningsmaterial för proffs

 

Allt du behöver veta om fogmassor och tätningsmaterial

En fog är skarven mellan två olika ytor och fogmassa är materialet som används för att fylla i och täta dessa fogar. Det finns många olika typer av fogmassor. För att göra valet av fogmassa och fogmaterial lättare brukar man i första hand skilja mellan latexfog och elastiska fogmassor som är silikon-, polyuretan eller SMP-baserade.

Akryl- och latexfog

Sikacryl 105 Professional

Sikacryl®-105 Professional är en akryl/latexfog med ljuddämpande egenskaper som användstill tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, limning avgipsskivor på regel, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Vid limning av skivor mot stål eller träregel skall skivan fixeras med min 9 skruv/m². Alla miljöbedömningar hittar du här.

 

Sikacryl® HM är en akryl/latexfog för fogning eller tätning inomhus. Sikacryl® -HM används även för spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t ex vid ommålning. Den är även väl lämpad för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor o dyl. Sikacryl® -HM hittar du såklart i Sika MiljöApp där du lätta ser vilken miljöbedömning som gäller. 

 

Elastiska fogmassor - SMP baserade

Fasadfog

Högelastiska fogmassor passar utmärkt till anslutnings-och rörelsefogar eller till att täta mellan porösa och fasta material inne och ute. Ett bra exempel är den miljögodkända fasadfogmassan SikaHyflex®-402 Connection som är en är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna.

SikaHyflex®-402 Connection är även primerfri i de allra flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på i stort sätt alla förekommande byggnadsmaterial. Fogmassan bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper. SikaHyflex®-402 Connection förblir elastisk även i kallt klimat. Rörelseförmågan är ± 25 % inne och ute. 

SikaHyflex®-402 Connection har mycket god väder- och åldringsbeständighet och finns i många kulörer. Fogmassan är Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri.

Används bl.a. för fogning av:

  • Rörelse- och anslutningsfogar
  • Fasadelement
  • Balkonger och altaner
  • Fönster och dörr

Elastiska fogmassor – polyeuretanbaserade

Fasadfog

Vår högpresterande vädersäkra fogmassa för fasader, SikaHyflex®-250 Facade, tillhör familjen polyuretanbaserade fogmassor. SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa lämplig för rörelse- och  anslutningsfogar i bl.a. Betongfasader Putsade fasader Prefabricerade fasader.

Rörelse i fogen sker och beror på temperaturskillnader under dygnet och årets olika årstider. Rörelsen måste absorberas av fogmassan för att skydda insidan från miljöpåverkan samt stänga ute väder och vind. Miljödata gällande SikaHyflex®-250 Facade finns tillgänglig i Sika MiljöApp.

Fogmassa för proffs

Dessa typer av fogmassor används till största delen av proffesionella fogare.

Därför har vi skapat en sida speciellt utformad för er fogproffs. Här har vi samlat information, du kan se öppettider, ladda ner dokument samt anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Fogteamet på Sika står väl rustade och är beredda att leverera kvalitetsprodukter och support.

 

Silikoner

Fasadfog

Silikoner är högelastiska och lämpar sig för fogning i alla typer av våtrum såsom badrum, duschkabiner och kök. Sikasil®-C är ett exempel på en elastisk kombinerad bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Härdning sker med hjälp av luftens fuktighet och skinnbildning sker efter ca 15 min. Genomhärdar, beroende på klimat och luftfuktighet, med ca 2 mm per dygn.

Fogmassan kan uppta rörelser på ±25% av ursprunglig fogbredd. Sikasil®-C är registrerad och bedömd i alla miljöbedömningssystem. För detaljerad information besök Sika MiljöApp

 

Sikasil®-C har i huvudsak två stora användningsområden:

  • Som sanitärsilikon vid fogning i badrum, duschkabiner, kök o.d. 
  • Som generell byggsilikon vid fogning runt dörrar och fönster och vid genomföringar.

 

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Matias Laapotti

Säljare - Stockholm Norr

Simon Evaldsson

Säljare - Stockholm Söderut

Lars Berndtsson

Säljare - Mellan Sverige Öst

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Kim Roth

Säljare - Syd