Låg vikt, tar liten plats och är starkare än stål.

Kolfiberförstärkning är bästa alternativet för byggnadskonstruktioner som behöver repareras och/eller förstärkas. Ändrad funktion eller ökad belastning är de vanligaste anledningarna till varför en konstruktion behöver förstärkas.

 

En vanlig och ofta omfattande utmaning vid förstärkningar är att alla installationer (ventilation, sprinkler, kabeldragning och rördragning) behöver dras om alternativt flyttas under arbetet. Med kolfiberförstärkning slipper du oftast detta.

 

Sika CarboDur har erhållit en ETA-bedömning

Sika blir först i världen med sitt ETA-certifierade kolfiberförstärkningssystem!

Efter flera år av hårt arbete, med många tester och stora ansträngningar, är vi nu stolta över att kunna meddela att Sika har erhållit en ETA-certifiering (European Technical Assessment) för sitt unika CFRP-system - Sika CarboDur-systemet.

​​​Sika är ensamma på marknaden om att erhålla ett ETA-intyg för ett limmat kolfiberförstärkningssystem (CFRP-system).

Sika CarboDur S och Sika CarboDur E blir de första kolfiberförstärkningssystemen med en CE-märkning.

Detta kommer att förändra scenariot för konstruktiv förstärkning i europeiska länder, och i alla länder utanför Europa, där en ETA-certifiering krävs. Eftersom kolfiberförstärkningssystem inte omfattas av en harmoniserad standard (hEN) så är ETA den enda möjliga vägen till CE-märkning av CFRP-system.

 

För mer information:

Vill du veta mer om Sika CarboDur och vilka andra fördelar som uppnås genom att använda detta system gentemot traditionell förstärkning, ber vi dig att kontakta våra experter på Sika Sverige.

Martin Forssmed, 08-621 79 61, forssmed.martin@se.sika.com  
Christer Lennvik, 08-621 89 30, lennvik.christer@se.sika.com

Med kolfiberförstärkning

 

Kan befintliga installationer vara kvar.

Utrymmet påverkas inte. Takhöjd, frigång m.m.

Utseendet är oförändrat efter arbetet är utfört.

Kolfiber starkare än stål
Bild: 3 mm kolfiber motsvarar en stålbalk på 180 mm

Kontakta Martin och prata kolfiberförstärkning

Martin Forssmed

Salesmanager Engineered Refurbishment

Christer Lennvik

Technical sales Engineered Refurbishment