Förläng livslängden på betongkonstruktioner

Att renovera betongen ger konstruktionen längre livslängd och är därmed ett hållbart alternativ. Sika har bevisade lösningar för balkonger, parkeringshus, broar och vattentorn. Valet av lämplig metod för att förstärka och återställa betongkonstruktioner beror på ett antal parametrar, till exempel skadans omfattning eller överbelastade armeringsjärn.

Traditionellt utförs reparation av betongskador med hjälp av reparationsmurbruk som appliceras för hand. Sika erbjuder ett brett sortiment av förberedda handapplicerade reparationsmurbruk för allmänna reparationsändamål samt för mycket specifika reparationskrav. Dessa inkluderar lätta murbruk för applicering ovanför huvudhöjd och kemiskt resistenta material för att skydda mot aggressiva gaser och kemikalier.

Våra reparationsbruker är enkomponents bruk som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Alla våra bruker är uppbyggt av specialcement och med utvald ballast för att ge varje bruk dess unika egenskaper.

Med våra bruker får du egenskaper så som:

Mycket snabb härdning.

Vidhäftning mot metall.

Mycket liten krympningsbenägenhet.

Kan appliceras i tjocka lager, upp till 120 mm.

Och mycket mer...

Kontakta Filip och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.