Sustainability Portfolio Management (SPM)

Hantera innovation och hållbarhet tillsammans, minimera riskerna, maximera möjligheterna och skapa positiv affärseffekt är syftet med det Sika Sustainability–Portfolio–Management (SPM) konceptet. SPM-ramverket är ryggraden i strategin för hållbara lösningar och säkerställer att Sikas produkter alltid kombinerar prestanda och hållbarhetsfördelar.

Metodiken

Sikas SPM-metodik bygger på World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Chemical Industry Methodology for Portfolio Sustainability Assessments (PSA). Sika använder SPM-metoden för att utvärdera, klassificera och marknadsföra produkter vad gäller prestanda och hållbarhet. Genom att utvärdera produkter med hjälp av en uppsättning kriterier inom marknadssegment kan Sika marknadsföra nya eller befintliga produkter under benämningen ”mer prestanda – mer hållbart”.

De prestations- och hållbarhetskategorier som finns representerade inom SPM-metodiken är direkt anpassade till hållbarhetsämnena material till Sika (Sika Materiality Analysis) och stödjer företagets bidrag till FN:s hållbarhetsmål (FN:s hållbarhetsmål). SPM-metoden är en integrerad del av Sikas process för produktutveckling (PCP).

Ett standardiserat tillvägagångssätt möjliggör en effektiv utvärdering av produktutvecklingen och säkerställer korrekt information för att fatta beslut och benchmarking. SPM-metoden gäller för alla produktkategorier, inklusive nya produktutvecklingar samt befintliga produkter, och följer en fyrstegsstrategi. Detta gör det möjligt för Sika att utvärdera produkter utifrån deras prestanda- och hållbarhetsprofiler och deras bidrag till det strategiska målet. Produkter som står för en större försäljningsvolym eller med högre hållbarhetsrelevans prioriteras.
 

SPM-metoden i fyra steg

1. SEGMENTERING

Produkterna utvärderas och klassificeras i specifika segment. Denna segmentering bestämmer sammanhanget för dess unika teknologi- och applikationskombination.

2. HÅLLBARHET

Utvärdering av produkten mot de kriterier som omfattas av 12 olika hållbarhetskategorier (SPM:s hållbarhetsprofil). 

3. PRESTANDA

Utvärdering av produkten mot de kriterier som omfattas av 6 olika prestandakategorier (SPM Performance Profile).

4. KLASSIFICERING 

Det sista steget kombinerar resultaten från steg 2 och 3 i den slutliga produktklassificeringen (SPM-profil). 

Hållbarhetskategorier

Hållbarhetskategorierna som ingår i metodiken Sika Sustainability Portfolio (SPM) är omfattande och täcker Sikas hållbarhetsämnen. Produkter som bedöms enligt SPM-metoden genomgår en rigorös utvärdering mot 12 hållbarhetskategorier, vilket säkerställer att Sikas hållbara lösningar passar för sina ändamål.

Prestandakategorier

.De prestandakategorier som ingår i Sika Sustainability Portfolio (SPM)-metodiken är omfattande och täcker teknikspecifika ämnen. Produkter som bedöms enligt SPM-metoden genomgår en rigorös utvärdering mot 6 prestandakategorier, vilket säkerställer att våra hållbara lösningar passar för ändamålet.

Kommunikation om hållbara lösningar

Sikas engagemang för hållbarhet återspeglas på alla nivåer i företaget. Kunderna erbjuds ett brett utbud av hållbara produkter, inklusive lösningar för energieffektiv konstruktion och fordon. Ett av företagets strategiska mål är att generera 25% av försäljningen från produkter som släppts under de senaste fem åren fram till 2023. Dessutom måste varje ny Sika-lösning tillföra värde för kunder med förbättrade hållbarhetsfördelar. Kommunikationen om hållbara lösningar är uppdelad i två nivåer:

Företagsnivå

”Sika möjliggör hållbart byggande och transport.” Det här meddelandet belyser Sikas varumärkespositionering och dess åtagande att kontinuerligt mäta, förbättra och rapportera hållbart värdeskapande för sina intressenter. Under de kommande åren kommer Sika att expandera och vidareutveckla produktportföljens hållbara profil tack vare implementeringen av SPM-metoden. 

Produktnivå

“More Performance – More Sustainable”.

Det här meddelandet gäller produkter som har en godkänd SPM-profil och som klassificeras i klustret ”Mer prestanda – Mer hållbart”. 

Hållbara lösningar - Exampel

Här är några exempel på produkter som bedöms visa både betydande hållbarhets- och prestandafördelar kvalificerar sig som hållbara lösningar.  

 

Även under vårt varumärke Schönox har vi produkter som kvalificerar sig som Hållbara lösningar.

Vårt varumärke Schönox vänder sig till den professionella entreprenören och plattsättaren. Sortimentet består av högkvalitativa produkter och konstruktionslösningar.