När det finns behov av strukturell förstärkning på grund av en förändring av strukturbeteckningen eller för att till exempel öka konstruktionens bärförmåga, måste en lämplig analys göras av en kvalificerad konstruktionsingenjör. Det finns flera olika metoder för att uppnå den nödvändiga förstärkningen och några exempel är: tillägg av externt stöd eller inbäddad förstärkning, genom bindning av externa band eller genom att öka konstruktio-nens dimensioner. Valet av lämplig metod beror på de olika pro-jektparametrarna såsom konstruktionstyp, kostnad, miljö och förhållanden på platsen, samt tillgång och underhållsmöjligheter osv.

Sika har banat väg för utvecklingen av många nya material och tekniker inom strukturell förstärkning. Vår Sikadur® serie är speciellt utvecklade lim för limning av konstruktiv förstärkning, i synnerhet i strukturella förstärkningsarbeten, kabelförankring och limning av prefab element.

Öka eller återställa konstruktionen belastningskapacitet

Sikadur® fungerar även utmärkt som byggnadslim och spackelmassa för betongelement, hård natursten, keramik, fibercement, tegel, metaller, trä, polyester, epoxi, glas och som lim i samband med dricksvatten. Kan med fördel även användas som lagningsbruk på kanter och håligheter och som tätning i fogar och sprickor.

Några av fördelarna inkluderar:

 • Kan appliceras på vertikala och överliggande ytor
 • Ingen primer behövs
 • Hög kryphållfasthet under permanent belastning
 • Mycket god vidhäftning till betong, murverk, stenarbete, stål,
  gjutjärn, aluminium, trä.
 • Härdningen påverkas inte av hög fuktighet
 • Högt initialt och slutligt mekaniskt motstånd
 • Högt motstånd mot nötning och stötar
 • Ogenomtränglig mot vätskor och vattenånga
 • God kemisk resistens
betongrenovering förankring armering bultning
Förstärkning med kolfiber

Ett sätt att förstärka en konstruktion utan att göra stora ingrepp på befintlig struktur är att använda kolfiberförstärkning. En vanlig och ofta omfattande utmaning vid förstärkningar är att alla installationer (ventilation, sprinkler, kabeldragning och rördragning) behöver dras om alternativt flyttas under arbetet. Med kolfiberförstärkning slipper du oftast detta.

Kontakta Filip och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.