Skydda betongen mot skadliga ämnen

Många betongskador beror på att skadliga material har trängt in i betongen, inklusive både flytande och gasformiga material. Ytskydd handlar om att förhindra denna inträngning och omfattar metoder för att minska betongytans porositet och genomsläpplighet för dessa olika material. Valet av den lämpligaste metoden beror på flera parametrar, inklusive typen av skadligt material, kvaliteten på den befintliga betongen och betongens yta, målen med reparations- eller skyddsarbetena och underhållsstrategin.

Sika producerar ett komplett sortiment av impregneringar, vattenavvisande impregneringar och specialbeläggningar för användning som skydd av betong.

Ökad motståndskraft i betongytan

Ytbeläggningar definieras som material utformade för att ge en förbättrad betongyta, för ökad motståndskraft eller prestanda mot specifik yttre påverkan.  

Alla arbeten för skydd av betong måste ta hänsyn till eventuella sprickors samt fogarnas placering i betongen. Detta innebär att man undersöker deras beskaffenhet och vad som har orsakat dem för att förstå omfattningen av rörelser i substratet och hur dessa påverkar konstruktionens stabilitet, hållbarhet och funktion, samt en bedömning av risken för att nya sprickor uppstår till följd av en avhjälpande behandling och reparation av en fog eller spricka.

 

betongrenovering ytskydd
Kontakta Filip och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.