Detta system möjliggör tätning av ventilationsrör/kanaler av tegel, eternit, betong eller plåt. Är det eternitkanaler som ska tätas behöver man sällan sanera bort asbesten, vilket är både kostsamt och arbetsamt. Systemet klarar också av olika dimensioner i samma kanal och flera 90 graders böjar utan att man behöver göra hål i väggar för att komma åt.

Sikaflex®-404 Inliner - Tätning av ventilationsrör och kanaler

Minimalt ingrepp i fastigheten

Eftersom systemet inte kräver några större ingrepp på byggnaden har det en väldigt låg påverkan för de boende under installationstiden.

Genom att täta ventilationsrör och kanaler reducerar man inte bara eventuell lukt mellan lägenheter, man får dessutom drastiskt minskat värmeläckage vilket leder till både energibesparing samt ett lägre CO2-avtryck.

 

För vidare information om systemet, kontakta Linervent och Sacpro. 

Unikt system som klarar alla typer av kanaler

 

2015 lanserades det patenterade systemet Linervent där Sikaflex®-404 Inliner är en del av systemet. Detta system möjliggör tätning av ventilationsrör/kanaler av tegel, eternit, betong eller plåt.

Är det eternitkanaler som ska tätas behöver man sällan sanera bort asbesten, vilket är både kostsamt och arbetsamt. Systemet klarar också av olika dimensioner i samma kanal och flera 90 graders böjar utan att man behöver göra hål i väggar för att komma åt.

 

tätning ventilationskanaler

Kompatibel med flera typer av ventilationskanaler

Bra vidhäftning till definierade underlag

Primer för de flesta underlag och applikationer

Snabb härdning

God kemikaliebeständig

Att täta med Sikaflex -404 Inliner möjliggör att OVK uppfylls.