Läckande ventilationssystem är ett stort problem både för boende och fastighetsägare. Enligt en undersökning av Energimyndigheten har 80% av bostäderna i Sverige otäta ventilationskanaler. Ett normalt flerbostadshus kan läcka ut energi som motsvarar uppvärmningen av fem villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

Sänk energiförbrukningen och få lägre driftskostnader

Ingar lukter eller matos läcker mellan lägenheter

Att täta med Sikaflex -404 Inliner möjliggör att OVK uppfylls.

Bli av med dålig inomhusluft

Renovera otäta ventilationskanaler

Problemet för boende är kalla dragiga golv och lägenheter, matos som tar sig igenom otät ventilation mellan grannar och en sämre boendemiljö. För fastighetsägaren är problemet missnöjda boende samt hög energiförbrukning med stora driftskostnader som följd. En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning. Metoden är brandsäker, miljövänlig.

Sikaflex Inliner systemet möjliggör tätning av ventilationsrör/kanaler av tegel, eternit, betong eller plåt. Är det eternitkanaler som ska tätas behöver man sällan sanera bort asbesten, vilket är både kostsamt och arbetsamt. Systemet klarar också av olika dimensioner i samma kanal och flera 90 graders böjar utan att man behöver göra hål i väggar för att komma åt. 

Vid större renoveringar behöver man ofta evakuera boende under byggtiden, men detta sysstem behövs inte det. Ingreppet i lägenheten är minimalt och boende kan bo kvar under renoveringen av ventilationskanalerna.

relining ventilation

Sikaflex®-404 Inliner - Tätning av ventilationsrör och kanaler

Unikt system som klarar alla typer av kanaler

 

2015 lanserades det patenterade systemet Linervent där Sikaflex®-404 Inliner är en del av systemet. Detta system möjliggör tätning av ventilationsrör/kanaler av tegel, eternit, betong eller plåt.

Är det eternitkanaler som ska tätas behöver man sällan sanera bort asbesten, vilket är både kostsamt och arbetsamt. Systemet klarar också av olika dimensioner i samma kanal och flera 90 graders böjar utan att man behöver göra hål i väggar för att komma åt.

 

tätning ventilationskanaler

Minimalt ingrepp i fastigheten

Eftersom systemet inte kräver några större ingrepp på byggnaden har det en väldigt låg påverkan för de boende under installationstiden.

Genom att täta ventilationsrör och kanaler reducerar man inte bara eventuell lukt mellan lägenheter, man får dessutom drastiskt minskat värmeläckage vilket leder till både energibesparing samt ett lägre CO2-avtryck.

 

För vidare information om systemet, kontakta Linervent och Sacpro. 

Kompatibel med flera typer av ventilationskanaler

Bra vidhäftning till definierade underlag

Primer för de flesta underlag och applikationer

Snabb härdning

God kemikaliebeständig

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration