I prefabindustrin tillverkas betongelement med höga krav på kvalitet och hållbarhet. Produktionen måste vara effektiv och tillverkarna strävar efter att öka produktionen med konstant kvalitet. Extra viktigt blir även att betongytan blir snygg, eftersom det här är tillverkarens visitkort.

Hög kvalitet, ökad hållbarhet och mycket effektiv produktion

 

Med Sika® ViscoCrete® Technology kan vattnet minskas och högre hållfasthet och förbättrad hållbarhet kan uppnås.

Effektiviteten i produktionsprocessen kan optimeras med SikaRapid® Technology eftersom betongens härdningsprocess accelereras.

Förutom blandningar som doseras direkt i betongen erbjuder vi ett stort urval av produkter som förbättrar kvaliteten och effektiviteten i produktionsprocessen. Produkter för preparering av formar, produkter för reparation och skydd samt produkter för tätning och limning av prefab element.

 
Bättre konkurrenskraft med bättre tillsatsmedel

Som betongelementproducent levererar du en färdig teknisk produkt och är därmed ansvarig för teknisk prestanda och att alla kvalitetskrav och standarder efterlevs. Med förbättrade produktionsrutiner och med rätt hjälpmedel och tillsatser blir du som leverantör mer konkurrenskraftig.

 

 

Mindre CO²-avtryck

Utöver att vara effektiv ska produktionsprocessen vara hållbar ur ett miljöperspektiv. Just nu ligger ett stort fokus på att få ner CO²-avtrycket från produktionen till ett minimum. För att längre fram få bort CO²-avtrycket helt.

Prefab betong lägre CO²-avtryck
"Sika, en lokal betongtillsatsleverantör för alla möjliga och omöjliga utmaningar inom prefabproduktion av betongelement."
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige
Kontakt betong Christopher

Christopher Waermö

Produktchef Betong

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige
Kontakt Betong Kent

Kent Jansson

Key Account, Betong