BIM OCH SIKA

En majoritet av alla arkitekter och ingenjörer arbetar redan med BIM-objekt. Det är grundläggande för en modern designprocess och krav i många regioner.

För den ökande betydelsen av BIM i planering, design och slutförande av byggprojekt, erbjuder Sika en rad BIM-objekt för golv, tak och vattentätning. Dessa objekt kan integreras i byggnadsinformationsmodellen för att effektivisera arbetsflödet genom att ge fördelar:

Snabbare och effektivare planeringsprocess

Förbättrad datakvalitet och samordning

Förenklar komplex projektledning

Arkitekten kan anpassa förändringar snabbt och skapa mer exakta ritningar

Leder till lägre kostnader, mindre restprodukter och färre förseningar.

Entreprenör kan underlätta materialupphandling med mer exakta antal och integrerade data

Ägaren kan ha en komplett, integrerad datamodell för att underlätta framtida byggnadsunderhåll

Sika BIM objekt vattentätning
 
 
Ladda ner Sikas objekt i BIM-object: