Komplett sortiment av fogmassa och fogskum

Sika erbjuder ett komplett sortiment när det gäller fogskum och fogmassor för allt från vattentätning, och fogning på tak till isolering och akustikfogning.

Fogskum används till största del vid montage av fönster- och dörrkarmar eller syll andra konstruktionsdetaljer. Fogmassa är enkelt förklarat en utfyllnadsmassa av expanderad skumplast som har mycket bra isolerande egenskaper.

I vårt utbud av fogmassa har vi en för varje applikationsområde du kan tänka dig. Allt i från våtrum och ljudabsorberande, övermålningsbar inomhusfog, till användning utomhus som står emot väder och vind på extremt utsatta fasader.

 

Våra fogskum och fogmassor

Frågor och svar om fogskum

Vilka olika typer av fogskum finns det?

Vi har tre typer av fogskum.

 • Traditionellt PUskum
 • Isocyanatfritt STPskum.
 • PUskum med låg isocyanathalt

 

För att använda PU-skum yrkesmässigt måste man genomföra en härdplastutbildning och läkarundersökning.

STPskum är säkrare att använda tack vare att det är isocyanatfritt, men kostar mer att tillverka samt att det sväller inte lika mycket som ett PUskum. 

Vårt PUskum med låg isocyanathalt är dock befriat från härdplastutbildningskravet.

Ibland sväller fogskum dåligt, varför?

Fogmassa sväller och härdar med hjälp av fukt som finns i luften. Om det är låg luftfuktighet påverkar det härdningen.

Genom att först fukta ytorna, med till exempel en sprayflaska,  försäkrar du dig att skummet utvidgar sig snabbt, jämnt och härdar bra. 

Vad är fördelen med att använda fogskumpistol?

Att köpa till fogpistol kostar en del, men det har man igen i det långa loppet.

 • Det är lättare att kontrollera flödet med en fogpistol.
 • Du får ett jämnare och bättre skum
 • Du får ut mer volym ur skumflaskan

Tänk på att rengöra fogskumpistolen direkt när du har skummat klart.

Hur rengör jag, får bort, skumrester och spill?

Ohärdat skum tas bort med Sika Boom® Cleaner eller aceton.

Härdat skum tas bort mekaniskt.

Varför sväller Isocyanatfritt skum inte lika mycket som PUskum?

Det är två olika skumtyper med olika egenskaper.

PU-skum ger stor volym snabbt, exempel Sika Boom®-157 All Seasons, medans isocyanatfritt skum, exempel Sika Boom®-461 Top, utvidgar sig mer behärskat och förutsägbart.

Ett mellanting är vårt fogskum med låg isocyanathalt, Sika Boom®-463 Evolution,  som sväller betydligt mer än det isocyanatfria skummet.

Vad är härdplastutbildning, och varför måste jag gå den?

PU-skum innehåller Isocyanater som bland annat kan framkalla astma och allergier. För att arbeta yrkesmässigt med isocyanater krävs att man genomgår en härdplastutbildning. Utbildningen är utformad för personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer.

En härdplastutbildning går bland annat igenom:

 • Viktiga lagar samt regler
 • De vanligaste härdplasterna
 • Exponeringsvägar
 • Riskbedömning
 • Viktiga punkter i ett säkerhetsdatablad
 • Risker vid hantering av ämnet
 • Skyddsåtgärder
 • m.m.

 

Application of Sika Boom Expansion foam - Illustration

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration