En stor del av vårt utvecklingsarbete när det gäller att förbättra och skapa nya produkter ligger i att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Både för oss som producenter och för våra kunder och slutanvändare.

Att ta fram en ny produkt som är bland de bästa i klassen på att "göra jobbet" och samtidigt är hållbar både ekonomiskt och miljömässigt samt är lättarbetad, är en stor utmaning. De senaste åren har sett stor utveckling på detta område och vi på Sika ser oss som en av de ledande i denna utveckling.

 

produkter som förbättrar arbetsmiljön

Dammreducering

dammreducerat

Vi värnar om de som använder våra produkter, och strävar efter att våra produkterska vara så säkra som möjligt. Vi har till exempel att antal produkter i pulverform och då dessa riskerar damma när de hanteras, har vi under många årarbetat för att dammreducera dessa. Idag är 50% av våra Casco Floor Expert golvspackel, samt 65% av Schönox kakelprodukter, dammreducerade. En dammreducerad produktavger upp till 90% mindre damm än vad en konventionell produkt gör. Att dammreducera enprodukt kan ha en något negativ inverkan på pumpegenskaperna och därav fungerar det rent teknisktinte att dammreducera alla produkter.

Lösningsmedel

produkter utan lösningsmedel

Att arbeta med lösningsmedel innebär högre arbetsmiljörisk, och vid förvaring och hantering måste man även ha i beaktande att de är klassificerade som brandfarliga. Som ett alternativ till traditionella lösningsmedelsbaserade kontaktlim kan vi erbjuda ett vattenburet lim: Casco Contact. Detta lim har liknande användningsområden som ett traditionellt kontaktlim, dvs limning av golv- och väggmaterial av vinyl och PVC/PVC-fri matta, gummi, linoleum, kork, laminat, läder, textil, metall och frigolit - men med fördelen att den inte missfärgar PVC. Eftersom vatten avges något långsammare än lösningsmedel, har den en något längre torktid.

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel är per definition kemikalier som har till uppgift att skydda produkten från bakterieangrepp. Det är en kemikaliegrupp som är hårt reglerad i biociddirektivet (BPD) samt CLP, och de tillåtnanivåerna sänks hela tiden för att skydda användarna från allergier.

Samtidigt som vi behöver konserveringsmedel för att skydda produkterna mot angrepp och potentiell destruktion, vill vi minimera halterna för att skydda användarna. Det är en delikat balansgång, eftersom mögelangrepp på en produkt, också är skadliga för hälsan. Vi arbetar ständigt för att våra produkter inte ska klassificeras som hälso- och miljöfarliga på grund av sitt innehåll av konserveringsmedel.

Det är främst de vattenburna produkterna som innehåller konserveringsmedel. Lösningsmedelsbaserade produkter innehåller inte konserveringsmedel - men ger andra arbetsmiljöutmaningar, och det var drivkraften för oss att försöka gå från lösningsmedels- till vattenburna system.

konserveringsmedel i tapetlim
tapetklister utan konserveringsmedel

Om de vattenburna systemen innehåller stärkelse skapas en perfekt miljö för bakterier vilket gör att konserveringsmedel är nödvändiga. Tapetlim innehåller både stärkelse och vatten och därmed konserveringsmedel.

 

"Vår produkt Tapetklister, som är i pulverform, innehåller inte några konserveringsmedel alls!"

 

Denna produkt är därför utmärkt för de som är extra känsliga och är ett bra val för skolor eller förskoleverksamhet där man vill göra pyssel av olika slag. Tapetklister fungerar bra för uppsättning av papperstapet samt det mesta i form av pyssel som innehåller lim, papper och tyg, till exempel papier-maché. Eftersom produkten kommer i pulverform ger den dessutom ett lågt CO2-avtryck under transport, och lagringstiden är dubbelt så lång som ett traditionellt vattenburet lim!

 

Ergonomi

Att arbeta som hantverkare kan innebära många tunga och obekväma lyft och arbetsställningar. För att underlätta har vi tagit fram ett par olika lösningar inom våra produktområden.

Lättare takdukar

Våra takdukar är mycket lättare och snabbare att montera än traditionell takpapp. Då takduken har en relativt låg vikt möjliggör det större dimensioner vilket i sin turleder till färre skarvar samt mindre spill jämfört med vanligt takpapp. Vi har även utvecklat en svetsmaskin för försegling av skarvarna som ytterligare förenklar arbetet då man kan arbeta i en upprätt ställning. På så vis sparar man både knän och rygg.

lättare takdukar
arbetsmiljö golvläggning

Bättre arbetsställning vid mattläggning

För mattläggning har vi två olika system, dels CFE iFloor som erbjuder en upprättarbetsställning vid applicering samt en maskin för applicering av parkettlimmet CFE Parkett Elastic Comfort, som även den erbjuder en upprätt arbetsställning.

Bättre, lättare och smidigare armering

Om man spacklar ett svagt golv som behöver förstärkning, har vi ett förstärkningsnät Casco Floor Expert PZG, som kan ersätta armeringsjärn. Den har en markant lägre vikt vilket gör den lättare att bära och den är mycket lättare att hantera då den kan kapas till rätt dimensioner med kniv eller sekatör. Dessutom kommer den på rulle vilket gör att man enkelt kan lasta hela 25 m² förstärkningsnät i bakluckan utan risk för revor på hud eller bilinredning.

armeringsmatta

Arbete med klassade produkter

Att en kemikalie är reaktiv innebär ofta att den kan vara skadlig för miljö och hälsa, men det innebär också en fördel rent tekniskt då det ofta ger produkter som klarar tuffare krav. Att en produkt är reaktivger ofta en märkning (klassning) på produkten, men när produkten väl har reagerat klart blir den i många fall helt ofarlig. Så är det till exempel för polyuretaner - den härdade produkten, som klarar tuffare miljöer och ger starka bindningar, kräver en särskild hantering vid användning, men när de reagerat klart är de ofarliga. Som exempel sover de flesta av oss på PU-madrasser!

"Naturligtvis ger Sika Boom®-163 Evolution samma fina tekniska egenskaper som ett traditionellt PU-skum!"

 

Vi har precis lanserat ett nytt expanderande PU-skum, Sika Boom®-163 Evolution, för fogning runt dörrar och fönster. Detta PU-skum innehåller så låga halter isocyanat att det inte kräver en härdplastutbildning, vilket annars är standard för denna typ av produkt.

Den ger dessutom 3 gånger så mycket skum som ett iscocyanatfritt skum, vilket har en positiv påverkan på CO2-avtrycket.

 

Skum utan härdplastutbildning

Emissioner

Väldigt mycket i vår omgivning avger flyktiga ämnen, så kallade VOC (Volitile Organic Compounds). VOC omfattar en grupp kemiska ämnen som är väldigt små och lätta och därav blir flyktiga, detta kallasemissioner. En del av dessa ämnen kan vara skadliga för hälsan och därför har vi under många år utvecklatprodukter med så låga emissioner som möjligt.

Produkterna kan klassas enligt EC 1, EC 1 PLUS och M1, där detvå första mäter emissioner och den sistnämnda även har ett lukttest. En produkt kan således vara både EC 1 PLUS- och M1-certifierad. Det är bara produkter som används inomhus och som byggs in i enbyggnad som kvalificerar sig för att bära dessa symboler. Utomhusprodukter, t ex takduk, kan alltså inte certifieras enligt EC 1 och inte heller olika tvättprodukter/lösningsmedel etc. eftersom de inte stannar kvar ibyggnaden.

Det finns dock produkter som av användartekniska skäl inte kan uppnåt ex EC 1 då de ämnen som skapar emissioner samtidigt ger vissa tekniska egenskaper som ibland är nödvändiga.

Låga emissioner
Luktfri

Om man tittar på alla våra fyra varumärken sammantaget, har cirka 50% av produkterna ett eller flera certifikat. Bland Casco FloorExpert-produkterna är siffran över 90% och motsvarande inom SCHÖNOX kakelprodukter är 80%.

Vill du läsa mer om hur mätningarna går till och vad som ingår i testerna, www.emicode.com