Varför behövs vattentätning vid nybyggnation? Vatteninträngning i konstruktioner kan bli ett stort problem om det inte förhindras. Vatten tränger huvudsakligen in i källare och andra konstruktioner under mark.

Kostnaden för att renovera och reparera skador som uppstår på en konstruktion vid långvarig exponering för vattentryck kan vara enorma i pengavärde. Men det påverkar även dig som konstruktör och byggare. Att leverera ett projekt till kund som har en livslängd som överstiger förväntningar och specifikationer vinner du på i långa loppet.

Vattentätning för källare och underjordskonstruktioner

Sika tillhandahåller vattentätningslösningar för nya byggnationer för både bostadshus och kommersiella nybyggnadsprojekt. Vi designar lösningar för nybyggda fastigheter som är byggda helt under mark eller suterräng. Ofta på sluttande platser har inte alla väggar jordkontak och därför måste vattentätningen integreras med fuktskyddsåtgärderna ovan jord.

Med mer än 100 års erfarenhet av vattentätningssystem hjälper vi gärna till i utformningaen av ditt projekt. Ju tidigare vi är involverade i designprocessen desto bättre kan vi säkerställa att rätt typ av tätskikt specificeras och anpassas till rådande markförhållanden, omgivande miljö och användningsområde. Vi kan också säkerställa att installationsprocessen passar in i byggprogrammet. 

Vattentätning under mark är viktigt för att skydda konstruktioner och bibehålla livsländen på:

Krypgrunder

Källarväggar

Dräneringssystem och avlopp

Gårdsdränering

Tunnlar

Garageutrymmen

Vattentätning av konstruktioner under mark

Vattentätning vid nyproduktion kan göras på flera olika sätt och med ett flertal olika produkter. Membran, fogband och injektering är några av de vanligaste.

Till höger har du en enkel skiss som visar de olika lösningarna och var de appliceras. Klicka dig in på respektive för att läsa mer.

Oavsett hur så kan vi hjälpa dig med hållbara och beprövade lösningar.

 

Läs mer om:

Injektering

Fogband

Tätningsband

Svällband

Membran

Betongtillsatsmedel

Sikas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få reda på det senaste, först. Nyheter, innovationer, produktlanseringar, nya lösningar med mera.

Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare