Sika utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av tillsatsmedel för användning till betong. Dessa produkter förbättrar specifika egenskaper hos färsk och härdad betong, såsom reologi, bearbetbarhet, vattentäthet, hållbarhet, bärförmåga eller tidig och slutlig hållfasthet.

 
Betong och CO2

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår inom hela betongbranschen för att minska betongens koldioxidpåverkan. En viktig beståndsdel i betong är cement. Cementtillverkning kräver mycket energi vilket i sin tur genererar koldioxid. Dock kommer merparten av koldioxiden från kalcineringsprocessen under cementtillverkningen, vilken svårligen kan undvikas. För att tackla detta finns flera sätt att arbeta till exempel att effektivisera energinyttjandet och ställa om från fossila energikällor. 

Tillsatsmedel är lösningen

Ett enkelt och effektivt sätt att minska cementhalten i betong är att använda
tillsatsmedel. Med rätt tillsatsmedel kan man justera, förändra och förbättra betongens sammansättning för att få fram de egenskaper och slutresultat man önskar. Till exempel minskad cementhalt vilket ger minskat koldioxidavtryck.

 

1910 kom den första sikaprodukten ut
Sika-1
ett vattentätande tillsatsmedel för betong, som säljs än idag.

Hitta tillsatsmedel för ditt behov

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige
Kontakt Betong Kent

Kent Jansson

Key Account, Betong