SIKAS HÅLLBARA GOLVLÖSNINGAR

Hållbar utveckling är svaret på de trender som kommer att forma vårt framtida golvsortiment. Sika investerar kraftfullt i utveckling av energi- och resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till klimatet och luftkvaliteten. Mer information om detta finns i vår broschyr om hållbara golvlösningar: ”Guide till lösningar för hållbara golv”.

Du kan självklart läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och ta del av all information när det kommer till vårt arbete med Sika MiljöApp.

 

Vår cementhybrid Sikafloor® HyCem® ligger steget före med smarta lösningar.

Sikafloor® Hycem®  är ett flexibelt material för reparation, avjämning och tunnskiktsbeläggning. Sikafloor® HyCem ger tystare och bekvämare golv, och är ett bra val för fläktrum och även lämplig i fuktiga miljöer.

Sikafloor® Hycem® är ett produktsortiment med en mycket god miljöprofil som ersätter härdplast i många fall. Dessutom ger det en estetik som ligger i tiden. Samtliga produkter i systemet uppfyller Bastas kriterier och accepteras Byggvarubedömningen.

Sika ComfortFloor® grey marbled floor in office hallway

Fortum charge and drive, Arenastaden i Solna

RÄTT MATERIAL TILL RÄTT MILJÖER

Golv i offentliga miljöer

OFFENTLIGA BYGGNADER

Använd sikafloor® golvsystem som uppfyller dina estetiska och tekniska krav.

Mervärden

 • Med sina utmärkta ljudegenskaper och designfrihet bidrar Sika ComfortFloor® till en högre livskvalitet.
 • Sika ComfortFloor® är robust och har fullt förband med betongen så att ett monolitiskt golv bildas.
 • Sika ComfortFloor® är biologiskt beständig och klarar påfrestningarna vid rengöring och användning avrengörings- och desinfektionsmedel.
 • Sika ComfortFloor® uppfyller kraven i flera olika programför miljöbyggnader.

 

Mindre påverkan

 • Sika ComfortFloor® har ett lägre koldioxidavtryck eftersom den inte kräver någon cementhaltig förbehandling.
 • Sika ComfortFloor® behöver inga vidhäftningsmedel.n Sika ComfortFloor® är lätt att rengöra eftersom den är fogfri.

 

Industrial floor coating with Sikafloor resin cementitious flooring system in food facility

LIVSMEDELSINDUSTRI

Konstruera ett industrigolv som håller.

Mervärden

 • Sikafloor® PurCem® har hög beständighet mot kemisk, mekanisk och termisk påverkan.
 • Sikafloor® PurCem® uppfyller kraven i flera olika programför miljöbyggnader.

 

Mindre påverkan

 • Sikafloor® PurCem® läggs i tjocklekar från 6 mm och uppåt och har överlägsen termisk beständighet.
 • Sikafloor® PurCem® har en fogfri yta om kräver mindre rengöring och underhåll så att det inte går åt lika mycket energi och rengöringsmedel.
 • Den nya Sika® PurCem® Gloss har ett mindre koldioxidavtryck jämfört med konkurrerande tunnskiktsteknik.
Clean laboratory interior white floor with ESD in Spiez, Switzerland

RENRUMSMILJÖER

Välj ett godkänt Sikafloor® “renrumslämpligt material”.

Mervärden

 • Med Sikafloor® CR (renrum) finns inga behov av extra vidhäftning, förbehandling eller tätskiktsmembran.
 • Sikafloor® CR är fogfri – inga fogar, ingen svetsning.n Sikafloor® CR uppfyller kraven i flera olika program förmiljöbyggnader.
 • Sika erbjuder ett komplett sortiment av golvbeläggnings-, ytskikts- och tätningslösningar för renrum: Sikafloor®, Sikagard® och Sikaflex®.

 

Mindre påverkan

 • CSM-systemen Sikafloor®, Sikagard® och Sikaflex® är alla lämpliga för renrum eftersom de avger mycket låga luftburna föroreningar och ger renast möjliga luftkvalitet.
 • Sikafloor® CR kräver mindre energi jämfört med konkurrerande säkerhetslösningar i PVC.
The floor of a car parking garage in Linz, Austria

PARKERINGSHUS

Välj lätta material till din byggnad.

Mervärde 

 • Sikafloor® ger ett utmärkt estetiskt intryck.
 • Sikafloor® är lättare att rengöra och underhålla jämfört med asfalt.
 • Sikafloor® skyddar betongen och förhindrar att vatten och salt tränger in.
 • Sikafloor® PurCem® uppfyller kraven i flera olika program för miljöbyggnader.

 

Mindre påverkan

 • Sikafloor® bidrar till lägre vikt hos konstruktionen jämfört med asfalt.
 • Sikafloor® kräver mindre energi och resurser under byggskedet jämfört med asfalt.

Kontakta oss

Kontakt Flooring Andre

Andre Mac Donald

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.