Lösningar som kan rädda liv och skydda egendom

SIKAS LÖSNINGAR TÄMJER ELDEN

Elden har fascinerat människan i tusentals år, och många framsteg i mänsklighetens historia hade inte varit möjliga utan detta element.

Men samtidigt som den kontrollerade elden har möjliggjort framgång och välstånd kan den okontrollerade elden skada oss och förstöra flera decenniers arbete på några få minuter. Därför ligger det i allas intresse att vi inte förlorar kontrollen över detta kraftfulla element.

Sika tillhandahåller heltäckande lösningar för brandskydd i kommersiella och offentliga byggnader, bostäder, stålkonstruktioner mm. Med våra brandhämmande fogmassor, fyllmedel och bottningsmaterial för linjärbrandfogning samt lösningar för brandtätning av genomföringar kan du skapa säkrare byggnader och infrastruktur. Våra produkter överensstämmer med de senaste tillämpliga standarderna och kan användas för brandskyddande linjärbrandfogning, brandmurar och brandtätning av genomföringar i en mängd olika tillämpningar.

 

Applikationsområden för Sikas passiva brandtätningssortiment

"Sikas passiva brandskyddslösningar överensstämmer med de flesta tillämpliga nationella och internationella standarder (bl. a. EN, UL, EAD (ETAG), ASTM, AS och Certifire), vilket innebär att de uppfyller de högsta kraven på brandmotstånd och därmed bidrar till att rädda människors liv." Mats Jansson, produktchef Sika Sverige
Fireman extinguish the fire with water

PASSIVT BRANDSKYDD - BRANDCELLSINDELNING

Passivt brandskydd syftar inte främst till att släcka bränder, utan till att förhindra spridning och hålla kvar branden i definierade brandceller för att minimera skadorna och- än viktigare - så att människor som befinner sig i andra brandceller kan ta sig ut oskadda. De Sika-produkter och -lösningar som beskrivs på vår hemsida upprätthåller väggars och golvs avskiljandefunktion, även när dessa har genomföringar i form av rör, kablar eller linjärbrandfogning.

Passiva brandskydd för brandcellsindelning kan delas in iföljande tre huvudgrupper:

Linjära fogtätningar

Brandtätning av genomföringar

Fog. Fogproffs. Kontakt.

Mats Jansson

Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

072-718 69 49
Skicka e-post