Lösningar som räddar liv och skyddar egendom

Elden har fascinerat människan i tusentals år, och många framsteg i mänsklighetens historia hade inte varit möjliga utan detta element.

Men samtidigt som den kontrollerade elden har möjliggjort framgång och välstånd kan den okontrollerade elden skada oss och förstöra flera decenniers arbete på några få minuter. Därför ligger det i allas intresse att vi inte förlorar kontrollen över detta kraftfulla element.

Sikas lösningar tämjer elden

Sika tillhandahåller heltäckande lösningar för brandskydd i kommersiella och offentliga byggnader, bostäder, stålkonstruktioner mm. Med våra brandhämmande fogmassor, fyllmedel och bottningsmaterial för linjärbrandfogning samt lösningar för brandtätning av genomföringar kan du skapa säkrare byggnader och infrastruktur. Våra produkter överensstämmer med de senaste tillämpliga standarderna och kan användas för brandskyddande linjärbrandfogning, brandmurar och brandtätning av genomföringar i en mängd olika tillämpningar.

Medlem i Fog- och Brandskyddsföretagen
Vi är medlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen som är en organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter. Organisationen arbetar för rätt konstruktion av fogar, säkra materialval av fogmassor, rätt konstruerade brandtätningar och fackmannamässigt arbetsutförande av fogning och tätning i byggnader.

 

Applikationsområden för Sikas passiva brandtätningssortiment

Passivt brandskydd – Brandcellsindelning

Passivt brandskydd syftar inte främst till att släcka bränder, utan till att förhindra spridning och hålla kvar branden i definierade brandceller för att minimera skadorna och- än viktigare - så att människor som befinner sig i andra brandceller kan ta sig ut oskadda. De Sika-produkter och -lösningar som beskrivs på vår hemsida upprätthåller väggars och golvs avskiljandefunktion, även när dessa har genomföringar i form av rör, kablar eller linjärbrandfogning.

Passiva brandskydd för brandcellsindelning kan delas in i linjära och genomföringar.

Sikas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få reda på det senaste, först. Nyheter, innovationer, produktlanseringar, nya lösningar med mera.

"Sikas passiva brandskyddslösningar överensstämmer med de flesta tillämpliga nationella och internationella standarder (bl. a. EN, UL, EAD (ETAG), ASTM, AS och Certifire), vilket innebär att de uppfyller de högsta kraven på brandmotstånd och därmed bidrar till att rädda människors liv." Peter Walter, Nordic fire expert - Sika Sverige
Fireman extinguish the fire with water

Handbok och broschyr

Vill du ha din handbok om Passiv Brandsäkring online så hittar du den här:

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration
Personalporträtt Peter Walter

Peter Walter

Nordic Fire Expert

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt Jörgen

Jörgen Backman

Produktchef, Lim och fog

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA