Brandtätning av genomföringar är passiva brandskydd som ser till att byggelement eller sektioner (väggar eller golv) behåller sitt brandmotstånd där kablar, kabelrännor, rör eller ventilationskanaler passerar genom dem.

Svällande material, en effektiv lösning

Passivt brandskydd-Genomföring

Eftersom det finns mängder av olika byggmaterial och många olika typer av ledningar och genomföringar finns ett stort antal lösningar för tätning runt sådana genomföringar. För de flesta tillämpningar kan genomföringar därför tätas på flera olikasätt, med olika system och produkter, förutsatt att kombinationenhar testats.

En av utmaningarna med att täta runt genomföringar är att vissa ledningar (t ex brännbara rör) smälter vid en eventuellbrand och därmed ger upphov till större öppningar som måste täppas till omedelbart. För denna typ av tillämpning är expanderande, svällande material oftast en mycket effektiv lösning.

Produktsortiment för brandtätning av genomföringar

Personalporträtt Peter Walter

Peter Walter

Nordic Fire Expert

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt Jörgen

Jörgen Backman

Produktchef, Lim och fog

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA