Hållbarhet ett brett område som innefattar flera olika delar, till exempel reducerade koldioxidutsläpp genom smart användning av fossila resurser, förbättrad arbetsmiljö för våra användare, val av ämnen som har en mindre negativ påverkan på natur och djurliv, innovativa produkter som förlänger livslängden på de konstruktioner och byggnader som redan finns, samt smarta förpackningslösningar med mera.

Hållbarhetsintyg

 

Ett intyg som vi erbjuder våra kunder som väljer våra CO2-reducerande produkter och som visar
vilken mängd CO2 man som kund varit med om att minska, tack vare medvetna produktval.

Tillsammans kan vi sänka CO2 i vår omgivning!

 

2021, en bra början

Nu tar vi vårt hållbarhetstänk ytterligare ett steg längre och omformulerar produkter i syfte att ge dem ett lägre koldioxidavtryck. Förra året kunde vi lansera tre produkter inom varumärket Casco Floor Expert, samt tre produkter inom Sika MonoTop-familjen som alla ger ett lägre avtryck i förhållande till tekniskt jämförbara produkter.

När vi summerar försäljning av dessa sex produkter kan vi konstatera att vi, tillsammans med våra kunder, besparat atmosfären 144 ton koldioxid! Det motsvarar 2367 st flygresor för en person mellan Stockholm och Göteborg.

Du kan läsa mer om dessa och andra produkter och initiativ nedan.

Hållbarhetsintyg
Hållbarhetsintyg
"MER VÄRDE, MINDRE PÅVERKAN"

DET ÄR LEDORDEN I SIKAS HÅLLBARHETSSTRATEGI
Under 2021 har vi introducerat ett ”Hållbarhetsintyg” för alla kunder som väljer våra CO2-reducerade produkter. Intyget kommer att visa hur många faktiska ton CO2 man reducerat genom aktiva produktval. Under de kommande åren kommer vi att bygga vidare på vår produktportfölj med fler CO2-reducerade produkter.

Mer information om detta inititativ kommer att ges löpande. Har du några frågor kring hållbarhetsintyget eller arbetet med Sikas hållbarhetsstrategi? Kontakta då Tina Blix.

Reparera och renovera

Att förlänga livslängden på en betongbyggnad och infrastrukturkonstruktioner, och därmed förhindra rivning och återuppbyggnad, är ett mycket bra sätt att markant sänka CO2 avtrycket - det hjälper oss att tillhandahålla ett hållbart sätt att bygga. Sika har sedan lång tid tillbaka utvecklat produkter och system för detta ändamål som ett viktigt led i vårt hållbarhetsarbete.

 

 

 

betongåtervinning
reCO2ver - Ett nytt kapitel inom betongåtervinning

Enligt EU-kommissionen består 25–30% av allt avfall som genereras i EU av byggnadsrivningsavfall, varav mycket kan återvinnas. Återvinning av dessa material är särskilt avgörande i täta stadsområden, eftersom det är här de mesta betongavfallet ackumuleras.Sika har lyckats utveckla en mycket effektiv process som gör det möjligt att separera och återanvända komponenterna i gammal betong samt öka den återvunna ballastens kvalitet. 

Läs mer om reCO2ver

 

 

 

bro
 
Sika MonoTop® -reparation och skydd av betongkonstruktioner

Vårt Sika MonoTop®-sortiment ger möjlighet att skapa ett komplett högkvalitativt betongreparationssystem, från lagningsbruk till korrosions- och ytskydd. Inte bara förlänger Sika MonoTop®-familjen livslängden på betongkonstruktioner de har även ett minskat innehåll av Portlandcement och reducerar därmed sitt CO2-avtryck med upp till 15%. Korrosionsskyddet har genom en ny innovativ sammansättning ett minskat koldioxidavtryck med 25% jämfört med motsvarande produkter.

Läs mer om MonoTop familjen

 

 

 

 

 

 

täta ventilationskanaler
Sikaflex®-404 Inliner -Tätning av ventilationsrör och kanaler

2015 lanserades det patenterade systemet Linervent där Sikaflex®-404 Inliner är en del av systemet. Detta system möjliggör tätning av ventilionsrör/kanaler av tegel, eternit, betong eller plåt utan några större ingrepp på byggnaden och har en väldigt låg påverkan för de boende under installationstiden.

Eternitkanaler som ska tätas behöver man sällan sanera och systemet klarar också av olika dimensioner samt 90º böjar i samma kanal utan att man behöver göra hål i väggar för att komma åt. Tätningen reducerar inte bara eventuell lukt mellan lägenheter, man får dessutom drastiskt minskat värmeläckage vilket leder till både energibesparing samt ett lägre CO2-avtryck. Att täta med Sikaflex -404 Inliner möjliggör att OVK uppfylls. För vidare informationom systemet, kontakta Linervent och Sacpro.

Läs mer om relining

 

Kolfiberförstärkning
 
CarboDur - Konstruktiv förstärkning med kolfiber

Användningen av en byggnad- eller anläggning kan förändras under dess livslängd. Ett bjälklag i en byggnad kan behöva ta större laster. Ett parkeringsgarage kan få en våning till. En bro kan behöva klara större laster på grund av ändrad infrastruktur. Så isället för att riva och bygga nytt kan man med hjälp av kolfiberförstärkning bygga om och bygga till.

Läs mer om Sika CarboDur

 

 

 

laga skor
 
Casco Hobbylimmer - mer än en hobby

Att spara in på CO2 gäller inte bara stora byggen och renoveringar. Mycket kan även sparas in på att vårda, laga och förändra det vi redan har. Köper man kvalité så finns det ofta reservdelar samt att materialet tål att arbetas med. Produkterna som används för att laga har även utvecklats en hel del senaste tiden. Nu kan du köpa kvalitétsprodukter som lagar läder, metall, textil, olika plaster, gummi med mera utan att vara hälsofarligt. Så nästa gång något går sönder fixa till det istället för att kasta!

Läs mer om Cascos reparations- och hobbylimmer

Hållbarhetsintyg

"Vi är medvetna om att sättet vi bedriver vår verksamhet påverkar människor, miljö och samhälle. SVB vill bidra till en långsiktig, hållbar utveckling för vår värld och människorna som ska leva där nu och i framtiden. " Martin Bernebring, SVB industri- och miljösanering
Hållbarhetsintyg SVB

Smarta råvaror

Med rätt råvaror kan man göra stora skillnader i produkters koldioxidpåverkan utan att egenskaperna för den delen behöver påverkas. Att hela tiden leta nya och bättre råvaror samt hämta erfarenheter från andra delar i vår produktportfölj och applicera det för att förbättra produkter, gör att Sika ständigt ligger i framkant inom detta. 

 

koldioxid reducerande produkt
HL 50

Som ett komplement till golvlimmet CFE CascoProff DC har vi nyligen lanserat flytspacklet CFE HL 50, som ger 15% lägre CO2-avtryck jämfört med konventionella flytspackel.

CFE HL 50 är pumpbar och kan läggas i tjocklekar från 3-50 mm och är beläggningsbar från 48 timmar. Fungerar bra för beläggning med de flesta mjuka och hårda golvbeklädnader. Läs mer om HL50

 

smart primer
VD Moisture Block

Vår nya primer CFE VD Moisture Block, är utvecklad för att blockera fukt från nygjuten betong att komma i kontakt med, och förstöra, golvlimmet. Denna blockering av fukten gör att mattbeklädnaden kan installeras upp till ett par månader tidigare, och därmed kan även byggtiden kortas.

En annan fantastisk fördel med CFE VD Moisture Block är att den inte är epoxybaserad och därmed krävs ej härdplastutbildning. Vanligtvis vid den här typen av behandling används en epoxybaserad primer vilket innebär en helt annan arbetsmiljö för användaren samt att epoxybaserade produkter har ett mycket större CO2-avtryck.

CFE VD Moisture Block reducerar CO2 med hela 70% jämfört med en konventionell epoxyprimer. Läs mer om VD Moisture Block

Smarta råvaror
Sika Boom®-163 Evolution

Ett PU-skum för fogning runt dörrar och fönster. Detta PU-skum innehåller så låga halter isocyanat att det inte kräver en härdplastutbildning, vilket annars är standard för denna typ av produkt. Och precis som vanligt, så är den ofarlig när skummet härdat. Den ger dessutom tre gånger så mycket skum som ett iscocyanatfritt skum, vilket har en positiv påverkan på CO2-avtrycket. Läs mer om Sika Boom-163 Evolution

takduk med bra råmateriel
Takduk

Våra fantastiska takdukar är inte bara mycket uppskattade för sin prestanda och dess enkla installation, de bidrar också till ett lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell takbeklädnad.

Till exempel kan man frakta hela 11 000 m² takduk i en full lastbil, att jämföra med endast ca 5 000 m² för takpapp, vilket ger en markant reduktion i CO2-utsläpp. Takduken väger endast 1,5 kilo/m² att jämföra med ca 5 kilo/m² för takpapp, vilket innebär en mycket enklare hantering för takläggaren. Självklart lever våra takdukar upp till samma branschstandard gällande livslängd som papptak. Läs mer om våra takdukar

 

golvlim med litet co2 avtryck
CFE CascoProff DC

2020 lanserade vi ett golvlim som är baserat på hela 92% förnyelsebara råvaror och ger ett 40% lägre CO2-avtryck än vad ett konventionellt golvlim för samma ändamål gör!

Detta har vi uppnått genom att gå från oljebaserade råvaror till biobaserade - en mycket hållbarare lösning. Golvlimmet kan användas för beläggning av till exempel PVC, linoleum, LVT och textilmattor. Läs mer om CascoProff DC

 

Smart fönsterkonstruktion
Sikasil® WT-40

En silikonfog för installation av isolerglas i fönsterkonstruktioner. Det fantastiska med denna silikon äratt den är hela tre gånger så stark som en konventionell produkt med likvärdigt användningsområde, vilket gör att man kan använda en mycket mindre mängd produkt. -ända ner till en tredjedel! Detta leder i sin tur till en tredjedel så stort utsläpp vid transport. En annan fördel med produkten är att den har en hög kompatibilitet vilket gör att reklamationer minskar och man gör ytterligare tids- och miljövinster. Allt detta leder till en betydande sänkning av CO2-avtrycket. 

Hållbarhetsintyg

"Att säga att man arbetar för att minska påverkan på miljön är enkelt. Att verkligen göra det kräver ett engagemang och en insats. Därför är dessa hållbarhetsintyg värdefulla, eftersom man får ett kvitto på att det arbete vi gör ger ett resultat. Hållbarhetsintygen visar även på att miljöarbete är något som görs genom hela kedjan av producenter, leverantörer, entreprenörer och som i slutändan ska kännas som det bästa valet för slutkunden. " Göran, GolvTeam i Huskvarna AB
Hållbarhetsintyg SVB

Förpackningar

Om man ser till hela produktens påverkan på miljön och CO2-avtryck utgör vanligtvis förpackningen bara en liten del, ibland bara någon procent, men det är ändå värt att titta på vad som går att göra med smarta materialval för att optimera det totala CO2-avtrycket. Att kassera produkt kostar upp till 50 gånger så mycket CO2.

 

Säckar

Under 2019 bytte vi ut alla mindre papperssäckar i Casco®-, Casco® Floor Expert- och SCHÖNOX®-sortimentet mot påsar i PE-plast. Tack vare att PE-påsarna är tätare, jämfört med papper, kunde vi dubblera och i vissa fall även tripplera lagringstiden för produkten. Den förlängda lagringstiden gör att mindre antal produkter riskerar att kasseras på grund av utgången lagringstid.

De nya påsarna är dessutom bättre förseglade vilket gör att produkten inte läcker ut och dammar samt är mer väderbeständiga och lättare att hantera på en arbetsplats. Det som kan tala emot en PEförpackning jämfört med en pappersförpackning är att den har ett högre CO2-avtryck. Men i och med att förpackningen endast bidrar till någon enstaka procent av produktens totala CO2-avtryck överväger vinsterna, genom förbättrad hantering och lagringstid, det lilla tillägget som PE-påsen innebär.

bra förpackningar
smarta förpackningar
smarta förpackningar
smarta förpackningar
Hinkar

Vi har precis påbörjat resan med att byta ut våra plasthinkar, som tidigare producerades av ny plast, till hinkar som baseras på återvunnen plast. Detta skifte innebär att man minskar CO2 perkilo plast och den större vinsten ligger i att vi återanvänder de fossila resurserna vi redan brutit och vi tar ett steg mot en mer cirkulär användning. Vi arbetar för att byta ut majoriteten av vårt Casco® Floor Expert- och SCHÖNOX®-sortimentet till denna typ av hink under 2021.

bra förpackningar
smarta förpackningar
smarta förpackningar
smarta förpackningar