Höga krav och stora belastningar

Expanderbruk är optimalt för under- och pågjutningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas. Våra produkter i detta segment är självutjämnande, cementbaserade, färdigblandade bruk som expanderar i två steg och innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.

Pågjutning kan ske på flera olika sätt, genom att man applicerar för hand eller att man sprutar på betong på underlaget. Material som appliceras genom sprutning har även använts traditionellt för betongreparationsarbeten. Dessa är särskilt användbara för ersättning av stora volymer betong, för att skapa ett extra betong-hölje, eller i områden där det är svårt att komma till att gjuta betong eller utföra reparationer för hand.

 

Bra flyt utan sprickor

De viktigaste kriterierna för en lyckad undergjutning är produktens  flytförmåga och förmåga att röra sig runt hinder och kraftiga  förstärkningar. Dessutom måste de ofta gjutas i förhållandevis tjocka  sektioner utan risk för sprickbildning till följd av termisk krympning.  Detta är för att säkerställa att de kan fylla den önskade volymen och områdena helt, trots svårigheterna med att komma åt eller applikationspunkter. Slutligen måste de även härda för att ge en lämplig färdig yta som är tät och fri från sprickor.

Kontakta Filip och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.