Som tillverkande enhet har vi ett stort ansvar, eftersom en producent ofta har en större inverkan på omgivande miljö. Det innebär bland annat att välja rätt energiförsörjning, att vi har en optimerad anläggning och att vi generellt gör kloka val.

Renar vårt eget vatten

 

Vi återanvänder allt spillvatten från produktionen genom att rena vattnet i vår egen reningsanläggning och föra tillbaka det renade vattnet in i produktionen.

Sika renar vårt eget spillvatten

Minskad vattenförbrukning

Minskad vattenförbrukning

 

Under 2020 installerades ett recirkulerande kylsystem som kommer minska vår totala vattenförbrukning.

100% grön el

 

I Spånga, där vi främst tillverkar betongtillsatsmedel, har vi sedan flera år använt 100% grön el. Vi har bytt ut all belysning på kontoret till LED-lampor och håller på med samma byte i produktion.

100% grön el