För att kunna ta smarta och hållbara beslut så måste man ha kunskap och veta vad man letar efter. Vi på Sika tillhandahåller både och. Vi har utbildningar och verktyg som gör dig till en bättre beställare och och leverantör för att vi tillsammans ska kunna hitta hållbaraste lösningen för ditt projekt; Oavsett hur du tänker hållbarhet.

Miljövarudeklarationer, EPDer och Byggvarudeklarationer

Som ett led i att vara transparenta och för att möjliggöra för våra kunder att välja hållbara produkterkan vi idag erbjuda miljödeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) för cirka en tredjedelav våra produkter. En sådan deklaration innehåller övergripande information om produktens kemiskainnehåll, dess tekniska egenskaper, applikationsområden och hur den tillverkas. 

EPD’n innehåller även en livscykelanalys (LCA). Där kan man till exempel utläsa hur mycket CO2-ekvivalenter som ett kilo av produkten har genererat under sin produktionscykel. 

En miljövarudeklaration är ett standardiserat sätt att deklarera en produkt ur ett hållbarhetsperspektiv och utförs enligt ISO 14025 och är tredjepartskontrollerade.

Byggvarudeklarationen är en branchöverenskommelse mellan byggmaterialindustrierna om hur man ska redovisa innehållet i sina varor eller kemiska produkter för att den som bygger ett hus ska kunna dokumentera vad som byggs in. Utbildningar

Utbildning sika

För att öka kunskapen hos återförsäljare, entreprenörer, arkitekter, föreskrivande led och konstruktörer om vad vi kan erbjuda ur ett hållbarhetsperspektiv erbjuder vi utbildningar av vår Sustainability Specialist. Om du är intresserad av en utbildning, kontakta din lokala Sika-kontakt elle fyll i formuläret så kontakter vi dig.

Vi kommer även kunna erbjudautbildningar via Sika Kunskapsportal under senare delen av 2021.

Felmeddelande
Felmeddelande
Felmeddelande
Felmeddelande

SikaMiljöApp

Under 2018 lanserades vår egen miljöapp, som har blivit mycket uppskattad hos våra kunder. Här kan man enkelt söka på produktnamn eller artikelnummer och få fram klassificeringen i de stora byggkriteriesystemen;

  • Byggvarubedömningen
  • BASTA
  • Sunda Hus
  • Svanens Husproduktportal

 

Man kan även söka produkter utifrån vilka byggkriterier man vill uppnå, och få en lista över möjliga valbara produkter. Övrig information är produktens emissionsklassningar, produktdatablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklaration. För fogmassor finns även en åtgångsberäkningmodul som underlättar.

Sika MiljöApp finns för både iPhone och Android och är självklart gratis, du laddar enkelt ned den via App-Store och Google Play. Du kan även använda webbversionen

Sika miljöapp