Byggnation av vindkraftstorn kräver en stabil bas som klarar stora påfrestningar. Använd sikaprodukter och tillsatser från början så kan du vara säker på att du har en höghållfasthetsbetong som är utformad för att optimera kostnad,  bearbetbarhet och hållbarhet under hela produktions- och applikationsprocesserna. Från projektstart till konkret placering i fältet ger Sika erforderligt stöd under byggprocessen.

Högpresterande bruk för vindkraftverk

Våra bruker är snabbhärdande flytande undergjutningsbruk och uppnår tidigt hög och slutlig hållfasthet. Speciellt utformade för landbaserade vindkraftverk av stål, strukturell fyllning av fogar. Högpresterande precisionsgjutning av vertikala eller horisontella fogar för stål och prefabricerade betongvindkraftverk på land.  

En solid bas är grunden till en stark struktur

 

Ett av de väsentliga kraven för högpresterande bruk är den kontinuerliga produktionen och bearbetbarheten av injekteringsbruk under svåra förhållanden, onshore och offshore. Våra injekteringsmurbruk uppfyller alla dessa krävande krav, även i extrema temperaturer.

 • Snabb tidig hållfasthetsutveckling
 • Hög sluthållfasthet
 • Bra flytbarhet som garanterar fullständig fyllning av fogar
 • Kan pumpas
 • Krympning kompenseras
 • Appliceringstjocklek 10 till 200 mm
 • Hög vidhäftning på betong
 • Snabb hållfasthetsutveckling
 • Lång bearbetbarhet
 • God stabilitet även under vatten
 • Volymstabil
 • Applicering vid låg temperatur
betongfundament vindkraftverk
Kontakta Martin och prata vindkraftsfundament

Martin Forssmed

Salesmanager Engineered Refurbishment