Polyurethane Floor Joint Sealing Applicator

Europeiska unionen har infört en ny begränsning för användningen av produkter som innehåller mer än 0,1 % monomera diisocyanater. Dessa nya regler kommer även att gälla för produkter som polyuretanlim, tätningsmedel och skum som används i industriell produktion och byggnadsarbete. Här kan du komma åt den PU-utbildning som krävs och hitta alternativa produkter som finns i Sikas produktsortiment.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Vad är REACH

Vad REACH står För

"REACH antogs 2006 och står för Registration, Evaluation, Authorization och Restriction of Chemicals Regulation. Det är en europeisk förordning som syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa samt miljön från potentiella risker från kemiska ämnen. Detta samtidigt som man säkerställer att EU:s kemiska industris globala konkurrenskraft bibehålls." *

Nya REACH-förordningar

Europeiska unionen har infört en ny begränsning för användningen av produkter som innehåller mer än 0,1 % monomera diisocyanater. Dessa nya regler kommer även att gälla för produkter som polyuretanlim, tätningsmedel och skum som används i industriell produktion och byggnadsarbete.

Från och med den 24 augusti, 2023, måste alla professionella och industriella användare genomgå en utbildning innan de kan använda sådana produkter. Gör-det-själv-användare påverkas inte av denna lag.

Sverige har sedan tidigare redan regler rörande utbildning vid hantering av härdplaster, dessa gäller fortfarande, det är bara ett utbildningskrav för hantering av monomera isocyanater som tillkommit. Arbetsmiljöverket godkänner de utbildningar rörande isocyanater som hänvisas till nedan. 

Varför är det viktigt?

Vid arbete med kemikalier som lim och tätningsmedel är försiktighetsåtgärderna i säkerhetsdatabladen viktiga för att skydda användarnas hälsa och säkerhet. Enkomponents polyuretanlim och tätningsmedel härdar genom reaktion med atmosfärisk fukt. Denna reaktion är baserad på tvärbindning av prepolymerer genom deras isocyanatgrupper.

Vid applicering av sådana polyuretanprodukter kan användaren exponeras för minimala mängder oreagerade diisocyanater som användes vid framställningen av sådana prepolymerer. När de är helt härdade har emellertid diisocyanaterna reagerat och de slutliga föreningarna är helt fria från dessa reaktiva kemikalier.

Kommer nuvarande Sika polyuretanlösningar att finnas kvar?
För industriellt bruk:

Ja, Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt®, och Sikafloor® -lösningarna kommer att finnas kvar. För att fortsätta använda produkterna ska onlineutbildningen för produktens användningsområde genomgås, där användaren erhåller ett certifikat som är giltigt i fem år.

För konstruktionsbruk av professionella användare:

Ja, Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom, och Sikafloor® -lösningarna kommer att finnas kvar. För att fortsätta använda produkterna ska onlineutbildningen för produktens användningsområde genomgås, där användaren erhåller ett certifikat som är giltigt i fem år.

*Source: Isopa

 

Kostnadsfri PU-utbildning

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Genom att följa länken nedan kan du få utbildning och certifiering för säker hantering av diisocyanater enligt de lagstadgade utbildningskraven i REACH-förordningen.

Den webbaserade utbildningsplattformen innehåller olika avsnitt. Utbildningsväljaren kan användas för vägledning till rätt utbildning enligt produkter och applikationer.
Om du har några frågor efter utförd utbildning är du mer än välkommen att kontakta oss på EHS-avdelningen.

För att delta i det kostnadsfria träningsprogrammet, gå till träningsplattformen och använd Sika-koden*: FEICA_21_C20

*Sika FEICA-koden upphör inte att gälla, men den är endast giltig för utbildningar om användning av tätningsmedel och lim. Det är utbildningarna 048, 049, 050, 051, 052, 053 och 054, som du hittar genom att klicka på bilden 'Lim & tätningsmedel' på utbildningswebbplatsen. Dessa utbildningar täcker applikationerna för nästan alla Sika-produkter, förutom sprutapplikationer.