För att kunna leverera betong till kunder som ständigt försöker att bygga bättre, snabbare, säkrare och effektivare samtidigt som krav från beställare, regelverk och slutkunder blir högre så behövs en samarbetspartner som kan dina kunder och behov lika bra som du gör.

Fabriksbetong

 

All fabriksbetong behöver tillsatsmedel.

Alla betongtillverkare behöver en tillsatsmedelsleverantör.

 

 

 

 

Sika är det enda företaget i Sverige inom vårt område som har kompetens och produktion på plats under ett och samma tak. Närheten till kund, betongtillverkarna, och kunskap om förhållandena på plats ger möjligheter att anpassa när det oförutsedda dyker upp. Vårt kontor i Spånga utanför Stockholm rymmer både forskning och utveckling, labb, testmöjligheter och teknisk support.

Här sker vår produktion och härifrån utgår våra leveranser. I och med att vi har närheten kan vi parallellt pröva fram egenskaper för betongen på plats och se hur materialet interagerar med egenskaper för den aktuella produktionen med alla dess förutsättningar och krav.

 

Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige
Kontakt betong Christopher

Christopher Waermö

Produktchef Betong

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige
Kontakt Betong Kent

Kent Jansson

Key Account, Betong