Nedbrytning av betong kan inträffa på grund av korrosion, strukturella skador, vatteninfiltration, frysnings- och upptiningscykler, seismisk aktivitet, reaktiva aggregat osv. År av forskning plus årtionden av praktisk erfarenhet har gjort det möjligt för Sika att utveckla en heltäckande lösning för att återställa och rehabilitera betongkonstruktioner. Sika kundrådgivning och support är oöver-träffad, från koncept till framgångsrikt slutförande på plats. Allt detta baseras på mer än 100 års erfarenhet av stora och små projekt världen över.

Sika tillhandahåller ALLA produkter som behövs för tekniskt korrekt reparation och skydd av betong.

Alla produkter är dessutom i enlighet med de principer och metoder som definieras i Europastandarden SS EN 1504:2008. I detta ingår system för att reparera skador på och defekter i betong och även för att reparera skador orsakade av korrosion på armeringen.

Sika tillhandahåller även specialprodukter och -system för användning på många olika typer av strukturer och för att utföra reparationsarbeten på betong i alla olika användnings-, klimat- och exponeringsförhållanden.

Bakomliggande orsaker till defekter och skador på betong och armering

Mekaniskt angrepp

på betong orsakat av överbelastning, rörelser, vibrationer, jordbävning, explosion

skador på betong nötning slitage

Kemiskt angrepp

på armering och betong orsakat av exponering av aggressiva kemikalier, bakteriell eller annan biologisk verkan, saltutfällning/urlakning, kemisk reaktion med omgivande miljö.

Metodbeskrivning - Betongrenovering

I den här metodbeskrivningen ges steg för steg-anvisningar för reparation av betongkonstruktioner med färdigblandat Sika® MonoTop®- och Sika® EpoCem® genom applicering för hand eller med maskin. 

Denna metodbeskrivning har utformats i enlighet med rekommendationerna i Europastandarden SS-EN 1504: Produkter och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner, och följande relevanta delar: 

  • SS-EN 1504 – Del 1: Definitioner, krav, kvalitetskontroll och utvärdering av överensstämmelse
  • SS-EN 1504 – Del 3: Renovering av bärande och icke-bärande konstruktioner 
  • SS-EN 1504 – Del 7: Korrosionsskydd för armering
  • SS-EN 1504 – Del 10:  Applicering på plats av produkter och system samt kvalitetskontroll av arbetet 
skador på armering korrosion

Fysiskt angrepp

på betong orsakat av frysning/upptining, termisk rörelse, utvidgning av saltkristaller, krympning, erosion, nötning och slitage

skador på betong överbelastning

Frätande föroreningar

på armering. Klorider påskyndar korrosionsprocessen och kan orsaka farlig gropfrätning. Kloriderna kommer typiskt från exponering för havs- och saltvatten och avisningssalter.

skador på armering klorider läckströmmar

Läckströmmar

skapar korrosion av armering då metaller med olika elektropotential är kopplade till varandra i betongen. Kan även bero på läckströmmar från nätaggregat och transmissionsnät.

Sikas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få reda på det senaste, först. Nyheter, innovationer, produktlanseringar, nya lösningar med mera.

Principerna för reparation och skydd av betong

De olika typerna av skador och de bakomliggande orsakerna till dessa skador har varit kända i många år, och det har också fastställts metoder för korrekt reparation och skydd. All denna kunskap och expertis finns nu sammanfattad och tydligt be-skriven som 11 principer. Dessa gör det möjligt för ingenjören att på ett korrekt sätt reparera och skydda alla potentiella skador som kan uppstå i armerade betongkonstruktioner.

För att bistå ägare, ingenjörer och entreprenörer i valet av rätt reparationsprinciper, metoder och därefter lämpliga produkter, inklusive specifikationen av dem och hur de ska användas, har Sika tagit fram ett praktiskt schematiskt system. Detta har utformats för att uppfylla kraven som individuella konstruktioner ställer. Exponeringen av konstruktionerna och användningen av dem kan du läsa mer om i vår broschyr "Reparation och skydd av armerad betong med sika"

Kontakta Filip och prata betongrenovering

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration

Filip Ajaxen

Sales manager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige