Enligt EU-kommissionen består 25–30% av allt avfall som genereras i EU av byggnadsrivningsavfall, varav mycket kan återvinnas. Återvinning av dessa material är särskilt avgörande i täta stadsområden, eftersom det är här de mesta betongavfallet ackumuleras.

Sika har lyckats utveckla en mycket effektiv process som gör det möjligt att separera och återanvända komponenterna i gammal betong samt öka den återvunna ballastens kvalitet.

 

 

Betongens livscykel

Betong är ett fantastiskt byggmaterial. Starkt, flexibelt, oändliga designmöjligheter och långvarig kvalité. Men det finns delar i betongens livscykel där vi bör göra insatser för att minska klimatpåverkan.

Kalksten och cemettillverkning
Cement är ett bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C. Det gör cement till en koldioxidintensiv produkt.

Betongtillverkning
För tillverkning av 1 kubikmeter betong behövs ungefär 2 ton ballast, 180 liter vatten, 350 kilo cement och 1 kilo betongtillsats. Ballasten som består av sten, grus och sand (naturgrus) är en ändlig resurs som bör användas så spartsamt som möjligt.

Demolering - betongkross
När betongkonstruktioners livslängd har passerat och demoleras försöker man återanvända det man kan till bland annat fyllnadsmaterial. Det som inte går att tas hand om hamnar på deponi.

 

 

 

Ny process för återvinning av betong

 

 

 

reCO2ver concrete recycling Sika logo

Sika har utvecklat en ny, banbrytande återvinningsprocess för gammal betong. Den gamla betongen återvinns genom att den bryts ner i de enskilda delarna grus, sand och kalksten i en enkel och effektiv process som dessutom binder koldioxid.

 

Denna innovation - med varumärket «reCO2ver» - kommer att ge ett betydande bidrag till att minska betongkonstruktioners miljöpåverkan.

 

Testning av Sika «reCO2ver» -processen har visat att ny betong som innehåller återvunnet innehåll fungerar på samma sätt som en helt ny produkt.

 

 

 

 

 

betongåtervinning
Betongåtervinningsprocessen
 
  • Återställer råvaror i återanvändbar kvalitet
  • Återför 0,5 ton COշ per 1 ton cement
  • Binder COշ genom karbonatisering av cementstenen
  • Ballasten blir helt fri från cementpasta
  • Karboniserat fint pulver kan användas i sammansatta bindemedel
  • Pilotanläggning i industriell skala för slutgiltig test av konceptet

Press

Först ut i Sverige med nyheten om reCO2ver var Studio Betong. Här kan du se presentationen och panelens frågor.

 

Kontakt

betongåtervinning

Daniel Jonsson
VD och Affärsområdeschef Betong

[email protected]

076-131 14 77

betongåtervinning Daniel affärsområdeschef