Sika har som uttalat mål att 100% av våra produkter utvecklas med hållbarhet i åtanke. Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras koldioxidavtryck är något som är fundamentalt för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige.

 

En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Det innebär också ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkning.

För att underlätta för våra kunder och alla som är intresserade av att få veta hur en produkt är bedömd, har vi tagit fram Sika MiljöApp.

Där söker du lätt efter bedömningssystem eller produkt och får den allra senaste uppdaterade informationen.

Basta logotype

Basta

Byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Det ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper.

Basta online

sunda hus

Sunda Hus

Ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Sunda Hus gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån  flera delområden och lämnar omdömena A, B, C+, C- eller D.

 

Sunda Hus

 

 Ecolabel Svanen

Ägs av staten, verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har licenser och dels genom en statlig subvention. Många av Sikas produkter är godkända för att användas i ett Svanen märkt hus och finns med i Svanens portal för husbyggnation.

 
 
 
 

Svanen

byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. I deras system görs en helhetsbedömning av byggprodukters miljö och hälsoegenskaper och ger omdömena Undviks, Accepteras eller Rekommenderas.

Byggvarubedömningen

Emicode logotype

Emicode

Klassificeringssystemet gör det möjligt att jämföra och utvärdera utsläppsegenskaperna. För att få EMICODE®-märkning måste tillverkarna göra omfattande tester av sina produkter vid speciella erkända institutioner. Baserat på vetenskapligt bestämda mätdata kategoriserar EMICODE® golvmaterial, lim och byggprodukter i tre utsläppsklasser EC2, EC1 och premium klassen EC1+.

Emicode

m1

M1

Building Information Foundation RTS sr är en privat, ideell finsk stiftelse vars uppgift är att främja både god planering och byggmetoder och god fastighetsförvaltning. M1 är certifikat för att förbättra utvecklingen och användningen av lågemitterande byggnadsmaterial. Utsläpp- och luktprovning ger tillförlitlig information om utsläppsnivån för byggnadsmaterial.

 

M1

ce

CE

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. Till en CE-märkt vara hör också en "försäkran om överensstämmelse", det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav.

 

CE-märkning