Siktar du på att uppnå hållbarhetsmål, till exempel energieffektiva fordon och byggnader? Sika har lösningen. Hållbarhet är en viktig komponent i företagets innovationsstrategi och ett tydligt fokus inom produktutveckling.

Sikas ingenjörers ambition är att förlänga livslängden för byggnader och industriella applikationer för att minska underhållsarbetet, förbättra energi- och materialeffektiviteten och ytterligare förbättra användarvänligheten och hälso- och säkerhetsprofiler.

Fördelar för kunden

Sika Team Indonesia

Sika strävar efter att klassificera sitt produktsortiment och sin produktportfölj baserat på påverkan på de identifierade megatrenderna, som CO2-reduktion, urganisering och e-mobilitet. Sika strävar efter att investera i en portfölj av tekniker och produkter som minskar den totala konsumtionen av begränsade resurser och utsläpp av växthusgaser.

Sikas ambition handlar om att förse kunderna med innovativa lösningar som ökar effektiviteten, hållbarheten och estetiska tilltalandet av byggnader, infrastrukturkonstruktioner, installationer och fordon, genom produktion och användning och därmed bidrar till en hållbar utveckling. Sika ser detta som en företagsskyldighet och som en skyldighet för varje anställd.

Som vägledning är Sika engagerad i en hållbar utveckling. Företaget deltar i Green Building Initiatives, som LEED i USA, Brasilien och Italien eller DGNB i Tyskland. Sikas engagemang för hållbar utveckling förbättras nu ytterligare genom produktens hållbarhetsstrategi.

 

 

Hållbarhetsarbete i praktiken

Med denna film vill vi berätta om vårt hållbarhetsarbete. Men inte bara säga fina ord om vad vi satsar på och vill åstadkomma. Utan visa på praktiska exempel på nya och befintliga produkter, som vi förbättrat, där vi gör skillnad.

Vår hållbarhetsbroschyr
Här kan du ladda ner och läsa om hela vårt hållbarhetsarbete, eller så laddar du ner sammanfattningen.

Hållbart byggande

Green buildning och certifieringssystem, som LEED och BREEAM, bedömer byggmaterialets hållbara prestanda och även hela byggnadens prestanda (till exempel energieffektivitet). Sådana initiativ har allt större betydelse och påverkar följaktligen marknadens krav på byggprodukter. Sika deltar runto om i världen aktivt i dessa initiativ och program. I Sverige används bland annat nedanstående system.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED är världens mest kända certifieringssystem för grön byggnation. Det utvecklades 2000 av USGBC (US Green Building Council) och är mest relevant för Nordamerika, men används också Europa. Det är baserat på en uppsättning betygssystem där specifika ämnen utvärderas, såsom transport, återvinningsinnehåll osv.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

BREEAM är en miljöbedömningsmetod och klassificeringssystem för byggnader, som lanserades 1990 av den brittiska organisationen BRE (Building Research Establering). BREEAM utvärderar byggnadernas totala prestanda med hjälp av faktorer som energi- och vattenanvändning, den inre miljön (hälsa och välbefinnande), föroreningar, transport, material etc., tilldelar krediter inom varje område enligt prestanda. Miljöpåverkan bestäms med hjälp av LCA.

 

 

Våra områden

Sustainable solutions for concrete

Betong

Sika erbjuder kostnadsoptimerade lösningar, avsedda för specialbetong och applicering av den, och för individuell justering av färdigblandad, prefabricerad eller platsgjuten betong.

rOOFING

Tak

Sika erbjuder skräddarsydda mycket slitstarka taklösningar som har bevisats över tid - de sparar energi och resurser samt kostnader under en byggnads livstid.

 

Flooring

Golv

Sika tillhandahåller golvsystem som använder mindre energi och resurser jämfört med annan teknik och system. Detta leder till ett minskat koldioxidavtryck.

 

wATERPROOFING

Vattentätning

Sikas lösningar omdefinierar hållbarhet med miljökänsliga produkter som levererar högre avkastning samtidigt som de hjälper till att uppnå hållbarhetsmål - energieffektivitet, lägre koldioxidavtryck, minskning av växthusgaser och minimering av avfall.

Sealing and bonding solutions

Fog och lim

Sika erbjuder fog- och limningslösningar för byggande av fasader, golv och anläggningskonstruktioner samt inredning.

Glass facade construction of Elbphilharmonie in Hamburg with Sikasil adhesives and sealants

Glasfasader och fönster

Lim och fogmassor spelar en viktig roll i funktionalitet, prestanda och hållbarhet för en glasfasadlösning.

Automotive Aftermarket auto glass replacement application with a manual gun containing adhesive

Biltillverkning

Sika är leverantör och utvecklingspartner till fordonsindustrin. Avancerad teknik ger lösningar för ökad strukturell prestanda, ökad akustisk komfort och förbättrade produktionsprocesser.