Världsledande inom vattentätning

Vattentätning av konstruktioner kan innebära en mängd olika metoder och tillvägagångssätt. Det optimala är att vattentätningen sker vid nyproduktionen men det går även att genomföra i efterhand på befintliga konstruktioner.

Sika är världens ledande leverantör av tätskikt har tillverkat innovativa och högkvalitativa impregneringsmedel sedan 1910. Sikas tätskiktsteknologier inkluderar: den integrerade "White Box"-konceptet, som är en vattentätande betong som kombineras med fogning. SikaProof-konceptet, som är ett högkvalitativt, flexibelt FPO membran, kompletta injekteringssystem, bruker och mer. Många av produkterna uppfyller även de stränga godkännanden för dricksvatten.

Vattentätning injektering

Med hjälp av Sika® Injection keminjektering och Sika® iSystem cementbaserad injektering kan sprickor och håligheter som uppkommit i betongkonstruktionen tätas i efterhand.

Det finns olika typer av injekteringsmaterial beroende på syfte med injekteringen och rådande förhållanden i konstruktionen. I sortimentet finns också alla injekteringstillbehör såsom injekteringsnipplar och pumpar.  

Vattentätning fogband

Sika® Waterbars används för tätning av gjut- och rörelsefogar mot inläckage av vatten. Fogbanden finns i olika material och i en mängd utföranden och dimensioner beroende på dimensionerande vattentryck, dimensionerande rörelse och konstruktionstyp.  

Vattentätning tätningsband

Med Sikadur-Combiflex® SG System kan fogar och sprickor tätas på ytan. Systemet består av ett mycket flexibelt, högkvalitativt tätningsband av FPO som limmas på betongytan.

Tätningsbandet finns i flera dimensioner och tack vare sin flexibilitet kan systemet även appli-ceras på rörelsefogar.  

Vattentätning tätningsband

Med Sikadur-Combiflex® SG System kan fogar och sprickor tätas på ytan. Systemet består av ett mycket flexibelt, högkvalitativt tätningsband av FPO som limmas på betongytan.

Tätningsbandet finns i flera dimensioner och tack vare sin flexibilitet kan systemet även appli-ceras på rörelsefogar.  

Vattentätning injekteringsslang

SikaFuko® injekteringsslangar gjuts in i konstruktionsfogar och genom injektering av slangen skapas en vattentät fog. Beroende på valet av injekteringsmaterial kan slangen injekteras flera gånger om det skulle krävas. Injekteringsslangen finns i fyra olika typer och installeras lätt och snabbt utan påverkan på armering eller formsättning.  

Vattentätning membran

Vid byggnation av grundläggningskonstruktioner vilka ofta är utsatta för grundvattentryck är det viktigt att konstruktionen är tät från utsidan redan från början.

Att täta en grundläggningskonstruktion från utsidan efter byggskedet är både komplicerat och kostsamt. Sikaplan® vattentätningsmembran och SikaProof® fullt vidhäftande vattentätningsmembran är utanpåliggande tätskikt som håller vattnet kvar på utsidan av konstruktionen.

I sortimentet finns också membran för exempelvis tankar och pooler för att istället hålla vattnet kvar på insidan av konstruktionen.  

Vattentätning vattensvällande fogprodukter

SikaSwell® är tätningsprofiler som appliceras i gjutfogar och som genom att svälla i kontakt med vatten förhindrar inträngning av vatten i fogen.

Tätningsprofilerna finns i två typer beroende på om de gjuts in eller installeras mellan prefabelement, samt i flera dimensioner beroende på dimensionerande vattentryck och konstruktionens tjocklek.

SikaSwell finns också i form av fogmassa som lim för profilerna eller för applicering i rörgenomföringar eller andra komplicerade detaljer.  

vattentätning betongtillsatsmedel

Ökad täthet och hållbarhet samt minskad permeabilitet och sprickrisk hos betongen med Sika® Viscocrete®, Sika® WT, Sika® Control, Sika® Antisol®/SikaTop® och Sika® Separol®.  

Användningsområden

 • Tätning av vattenläckor i betong, murverk och avlopp där rörelse och sättning kan uppstå.
 • Vattentätande av vattenläckor i byggnadsgrunder som t.ex. ytterväggar, mellanväggar, sekanta pålningsväggar, kantbalkar, Avloppsrör kulvertar och reservoarer.
 • Tätning-skikt i ”vattenbärande” sprickor och fogar i tunnelsegment.
 • ”Gardin”-injektering bakom tunneln, betong, tegel och avlopp väggar i större ytor.
 • Injektion av vattentätnings-membran och foder i tunnlar.
 • Tätning av vattenläckor i byggnadsgrunder som t ex ytterväggar, mellanväggar, sekanta pålningsväggar, kantbalkar, avloppsrör, kulvertar och reservoarer
 • För direktanslutningar av avloppsrör.
 • För snabb förankring av bultar, rör, räcken, sanitetsutrustning etc.
 • För att fylla segmentskarvar och fogar i betong- och tegeltunnlar, avloppssystem, gruvor mm.

Fördelar

 • Fria från klorider, aktiverar inte korrosion av armeringsjärn
 • Expanderar vid härdning, detta garanterar en permanent vattentät försegling
 • Mekaniska egenskaper motsvarande betong
 • Kostnadseffektiv
 • Extremt snabb härdning för tätning av aktiva läckor
 • Stoppar vatten, ingen injektions utrustning krävs
 • Lätt att applicera
 • Blandas endast med vatten
 • Miljövänlig
 • Cementbaserad, innehåller inga toxiska ämnen
 • WQA dricksvatten certifikat 2014
Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.

Contact Illustration

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare