Trälim delas upp efter hur fuktbeständiga eller vattenfasta de är. Vanligtvis är PU-lim de mest fuktresistenta, medan PVAc-lim har olika grad av vattenfasthet. Inte ens de mest fukttåliga limmen tål att användas utomhus utan skydd.

TRÄLIM INOMHUS (D2)

Används till torrt och rent trä inomhus. Denna variant tål inte påverkan av vatten. Fuktbeständighetsklass D2. Inomhus vid hög luftfuktighet och sällan direkt påverkan av vatten. Max. 18 % fuktinnehåll i träet. T.ex. möbler och inventarier som utsätts för lite fukt och växlande temperaturer.

TRÄLIM VINTER (D2)

Vinterlim tål frost och förvaras i temperaturer ned till minus 10 grader. Denna variant ger inga vattenfasta fogar och är därför bara lämpat för inomhusbruk

TRÄLIM UTOMHUS (D3)

Utelim är mer resistent mot fukt än trälim för inomhusbruk och används t.ex. till fuktbelastade limningar i kök/badrum och karmar. Kan användas utomhus, men bara om limmet skyddas av ett färglager. Inomhus vid hög luftfuktighet och frekvent
vattenpåverkan, t.ex. köksbänk samt möbler/inventarier i våtrum. Utomhus ska limmet skyddas mot väder och vind.

 

PU-LIM (D4)

Ett mycket starkt och mycket fukt och vattentåligt trälim, som med ytskiktsbehandling står emot väder och vind. Bra till utomhusträ och fuktigt trä. Finns både i en mörk och en ljus variant. Inomhus vid frekvent, kraftig påverkan av rinnande vatten eller ånga. Utomhus vid direkt påverkan av väder och vind, men bara när limmet är skyddat av en tillräcklig ytskiktsbehandling. T.ex. karmträ vid fönster/dörrar, trädgårdsmöbler samt trä och föremål som utsätts för mycket fukt.

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...