SikaTard®-932

SikaTard-932 förlänger lagringstiden för färsk betong upp till 24 timmar. Levereras som bruksfärdig lösning och kan kombineras med Sikas flyttillsatsmedel. SikaTard-932 är CE-märkt i enlighet med: EN 934-2. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.